หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ คุณครูต้องรู้!! เปิด 4 เงื่อนไข ลดระยะเวลาขอวิทยฐานะเหลือ 3 ปี

คุณครูต้องรู้!! เปิด 4 เงื่อนไข ลดระยะเวลาขอวิทยฐานะเหลือ 3 ปี

คุณครูต้องรู้!! เปิด 4 เงื่อนไข ลดระยะเวลาขอวิทยฐานะเหลือ 3 ปี

1851
0
คุณครูต้องรู้!! เปิด 4 เงื่อนไข ลดระยะเวลาขอวิทยฐานะเหลือ 3 ปี
คุณครูต้องรู้!! เปิด 4 เงื่อนไข ลดระยะเวลาขอวิทยฐานะเหลือ 3 ปี

คุณครูต้องรู้!! เปิด 4 เงื่อนไข ลดระยะเวลาขอวิทยฐานะเหลือ 3 ปี

จากหนังสือ ก.ค.ศ. ว4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

การลดระยะเวลาเหลือ3ปี คุณสมบัติตามเงื่อนไข ((ข้อใดข้อหนึ่ง)) ดังนี้…

1. ผลสอบวัดภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับ B1 ของผลการทดสอบ CEFR (ถ้าครูในกลุ่มสาระฯต่างประเทศ ต้องสูงกว่าระดับ B2)

2. ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ เช่น เกาะ ภูเขาสูง

3. จบปริญญาโท/เอก ในสายงานสอน (จบโทตรงสาย) ยกเว้น สาขาทางด้านบริหารการศึกษา

4. ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 8

สำคัญ *** ต้องมีผลประเมินดีเด่น 4 รอบติดโดยนับรอบล่าสุดก่อนประเมิน

คุณครูต้องรู้!! เปิด 4 เงื่อนไข ลดระยะเวลาขอวิทยฐานะเหลือ 3 ปี
คุณครูต้องรู้!! เปิด 4 เงื่อนไข ลดระยะเวลาขอวิทยฐานะเหลือ 3 ปี
คุณครูต้องรู้!! เปิด 4 เงื่อนไข ลดระยะเวลาขอวิทยฐานะเหลือ 3 ปี
คุณครูต้องรู้!! เปิด 4 เงื่อนไข ลดระยะเวลาขอวิทยฐานะเหลือ 3 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ. ค่ะhttps://otepc.go.th/th/content_page/item/3268-4-2564.html

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ ธรรมศึกษาชั้นโท ผ่านร้อยละ80ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
บทความถัดไปขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนชุมชนวัดทับมา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here