หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ อยากเป็น ผอ.โรงเรียน ทำอย่างไร?

อยากเป็น ผอ.โรงเรียน ทำอย่างไร?

อยากเป็น ผอ.โรงเรียน ทำอย่างไร?

14976
0
อยากเป็น ผ.อ.โรงเรียน ทำอย่างไร?
อยากเป็น ผ.อ.โรงเรียน ทำอย่างไร?

อยากเป็น ผอ.โรงเรียน ทำอย่างไร? ข้อมูลจาก Facebook เพจ รอบรู้วิชาชีพครู

ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือ ผอ. โรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศึกษาสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติ การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชนและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Facebook เพจ รอบรู้วิชาชีพครู ได้นำเสนอเส้นทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผอ.โรงเรียน ไว้น่าสนใจ ดังนี้

อยากเป็น ผอ.โรงเรียน ทำอย่างไร?
อยากเป็น ผ.อ.โรงเรียน ทำอย่างไร?

วุฒิ “บริหารการศึกษา” เหมาะกับใคร?

คำตอบ : เหมาะกับผู้เป็น “ครูผู้สอน” ตาม พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 “ทุกสังกัด” ที่อยากเปลี่ยนมาเป็นผู้บริหาร

แล้วอยากเป็น ผ.อ. โรงเรียนละ ทำอย่างไร?

คำตอบ : อันดับแรก ต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ก่อน วิธีการได้มาซึ่ง “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ก็คือ การเข้าเรียนหลักสูตร “บริหารการศึกษา” ที่คุรุสภารับรอง เมื่อเรียนจบแล้ว ทางสถาบันผลิตจะส่งรายชื่อผู้จบมายังคุรุสภา ถ้าทางคุรุสภาขึ้นสถานะว่า “ผ่าน” ก็ยื่นขึ้นทะเบียนได้ทันที

เอกสารในการยื่นขึ้นทะเบียนหลักๆ แล้ว มีดังนี้

1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ
2. ทรานสคริบต์และใบปริญญา คุณวุฒิ บริหารการศึกษา นั้น
3. ก.พ. 7หรือ สมุดประจำตัวครู ที่อัพเดตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงประสบการณ์สอนในตำแหน่งครู 5 ปี ขึ้นไป
4. ถ้าต้องการย่นระยะเวลา (2 ปี) ก็แนบคำสั่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหมวดสายวิชาการนั้นมา

เอกสารที่สำเนาทุกแผ่นต้องมีการเซ็นรับรอง หลังจากนั้นทำเป็นไฟล์ .pdf เพื่ออัพโหลดเข้าระบบ ksp self service
ลิงก์รายละเอียดเอกสารการขึ้นทะเบียน https://www.ksp.or.th/ksp2018/th-regis-schdirectorlicense/

เมื่อดำเนินการเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ คือการสมัครเข้าสู่ตำแหน่ง ผ.อ. โรงเรียน

การสมัครเป็น ผอ. โรงเรียน หรือ รอง ผอ.โรงเรียนนั้น ก.คศ. จะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติหลัก ดังนี้
ลิงก์ ก.ค.ศ. https://otepc.go.th/th/content_page/item/2588-8-2562.html

1. ต้องเป็นข้าราชการครูในสถานศึกษาของสังกัดที่ประกาศรับสมัครนั้น
2. ต้องมีคุณสมบัตืทั่วไปตาม ม.30 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 https://otepc.go.th/…/km-otepc09/item/3003-2547.html
3. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้อนี้ กศจ. แต่ละจังหวัดจะเป็นผู้กำหนด ยกตัวอย่างของ ศธจ. กาญจนบุรี https://www.kanpeo.go.th/home/ประกาศรับสมัครคัดเลือ-18/
3.1 ครองตำแหน่งรอง ผ.อ. สถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3.2 ครองตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ
3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ฯลฯ

ในที่นี้ ก่อนจะเป็น ผอ. ครูสามารถสมัครเป็น รอง ผอ. โรงเรียนก่อนก็ได้ เกณฑ์ รองผอ. ในปี 2563 เอง ใช้ประสบการณ์สอนในตำแหน่งครู เพียง 4 ปี สำหรับวุฒิ ป.ตรี และ 2 ปี สำหรับ ป.โท

ทั้งนี้ กรณีคุณสมบัติเฉพาะ มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตลอด แต่ก็ใกล้เคียงกัน

สำหรับโรงเรียนเอกชนนั้น หลักที่เหมือนกัน คือ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา แต่วิธีการคัดคนเข้าเป็น ผอ.โรงเรียน เป็นเอกเทศ แล้วแต่โรงเรียนกำหนดเอง

ขอบคุณที่มาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook เพจ รอบรู้วิชาชีพครู

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
บทความถัดไปรู้แล้ว ต้องหลีกเลี่ยง!! ประโยคต้องห้าม สำหรับผู้ป่วยซึมเศร้า
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here