หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ วิธีการใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้น ม.4 โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ.

วิธีการใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้น ม.4 โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ.

วิธีการใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้น ม.4 โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ.

55
0
วิธีการใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้น ม.4 โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ.
วิธีการใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้น ม.4 โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ.

วิธีการใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้น ม.4 โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ.

การเข้าใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการ ดังนี้

๑. เข้าลิงก์ที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของสถาบัน โดยทุกท่านจะต้องเข้าไปยังลิงก์
http://thailanguage.obec.go.th/ จะพบหน้าเว็บไซต์ ดังภาพที่ ๑

วิธีการใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้น ม.4 โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ.
วิธีการใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้น ม.4 โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ. 10

๒. ให้ผู้เข้าใช้งานดำเนินการ ดังนี้ เลือกเมนูที่อยู่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์ เลือก ระบบรายงานข้อมูล > ระบบรายงานสมรรถนะการอ่าน ม.๔ ที่ลิงก์ http://thailanguage.obec.go.th/adread/system_readM4/login.php จากนั้นผู้ใช้งาน
จะพบหน้าต่างเว็บไซต์ ดังภาพที่ ๒

วิธีการใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้น ม.4 โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ.
วิธีการใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้น ม.4 โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ. 11

๓. ให้ผู้เข้าใช้งานเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสกระทรวง ๑๐ หลัก ที่ขึ้นต้นด้วย 10… (ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้ 1032000000 รหัสผ่าน 1032000000
โดยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน จะใช้ชุดตัวเลขเดียวกัน) เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะพบหน้าเมนูต่าง ๆ ดังภาพที่ ๓

วิธีการใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้น ม.4 โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ. 12

เมนูระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประกอบด้วย

– รายชื่อสถานศึกษา – ผู้ดูแลระบบ
– รายงานผลการอัพโหลดข้อมูล – รายงานสถานะยังไม่อัพโหลดข้อมูล
– ดาวน์โหลดไฟล์ – UPLOAD ข้อมูล
– คู่มือการใช้งาน – Report
– ติดต่อผู้ดูแลระบบ

วิธีการใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้น ม.4 โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ. 13

รายละเอียดแต่ละเมนู

วิธีการใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้น ม.4 โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ. 14
วิธีการใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้น ม.4 โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ. 15
วิธีการใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้น ม.4 โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ. 16
วิธีการใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้น ม.4 โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ. 17
วิธีการใช้ระบบการเข้าใช้ระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนักเรียนชั้น ม.4 โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ. 18

ลิงก์รายงาน : http://thailanguage.obec.go.th/adread/system_readM4/login.php

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบที่นี่

ขอบคุณที่มา : สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บทความก่อนหน้านี้ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรี หัวข้อ เตรียมพร้อมครูสู่ Performance Agreement : PA วันที่ 9 ก.ค. 65 รับเกียรติบัตรโดย ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง มารยาทไทย ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่