หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ ด่วน!! ก.ค.ศ. ประกาศรับรองหลักสูตร พัฒนาครู ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 75 หลักสูตร (หลักสูตร C4T สสวท....

ด่วน!! ก.ค.ศ. ประกาศรับรองหลักสูตร พัฒนาครู ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 75 หลักสูตร (หลักสูตร C4T สสวท. ลำดับที่ 43-51)

ด่วน!! ก.ค.ศ. ประกาศรับรองหลักสูตร พัฒนาครู ครั้งที่ 2/2563 (หลักสูตร C4T สสวท. ลำดับที่ 43-51)

1510
0
ด่วน!! ก.ค.ศ. ประกาศรับรองหลักสูตร พัฒนาครู ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 75 หลักสูตร (หลักสูตร C4T สสวท. ลำดับที่ 43-51)
ด่วน!! ก.ค.ศ. ประกาศรับรองหลักสูตร พัฒนาครู ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 75 หลักสูตร (หลักสูตร C4T สสวท. ลำดับที่ 43-51)

ด่วน!! ก.ค.ศ. ประกาศรับรองหลักสูตร พัฒนาครู ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 75 หลักสูตร (หลักสูตร C4T สสวท. ลำดับที่ 43-51) มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรับรองหลักสูตรอบรมครูใหม่ ครั้งที่ 2 ปี 2563 จำนวน 75 หลักสูตร หลักสูตร C4T สสวท. ลำดับที่ 43-51

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

ด่วน!! ก.ค.ศ. ประกาศรับรองหลักสูตร พัฒนาครู ครั้งที่ 3/2563 (หลักสูตร C4T สสวท. ลำดับที่ 43-51)
ด่วน!! ก.ค.ศ. ประกาศรับรองหลักสูตร พัฒนาครู ครั้งที่ 3/2563 (หลักสูตร C4T สสวท. ลำดับที่ 43-51)
ด่วน!! ก.ค.ศ. ประกาศรับรองหลักสูตร พัฒนาครู ครั้งที่ 3/2563 (หลักสูตร C4T สสวท. ลำดับที่ 43-51)
ด่วน!! ก.ค.ศ. ประกาศรับรองหลักสูตร พัฒนาครู ครั้งที่ 3/2563 (หลักสูตร C4T สสวท. ลำดับที่ 43-51)

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here