เรื่องราวน่าสนใจ

3 ประเด็นต้องรู้ การขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ช่วงเปลี่ยนผ่าน ว 17, ว 21, และ ว9 เกณฑ์ PA โดย เลขาฯ ก.ค.ศ.

3 ประเด็นต้องรู้ การขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ช่วงเปลี่ยนผ่าน ว 17, ว 21, และ ว9 เกณฑ์ PA โดย เลขาฯ ก.ค.ศ. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

3 ประเด็นต้องรู้ การขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA โดย เลขาฯ ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้ชี้แจงการประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ใหม่ โดยใช้ระบบ PA ผ่าน Facebook เพจ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบข้อสงสัย “ช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA”โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ

คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินดังต่อไปนี้
1.มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
2.มีผลการประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลาที่กำหนดโดยมีผลการประเมินในแต่ละรอบ ผ่านเกณฑ์
3.มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ในส่วนของ การประเมินและผลงานที่นำเสนอ ประกอบไปด้วย
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ไฟล์วีดีทัศน์
ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ ผลงาน ผลการปฏิบัติของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้
ด้านที่ 3 ผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้ หรือ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สำหรับ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

2. เปรียบเทียบระยะเวลาในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 , ว 21/2560 และ PA

กรณียื่นคำขอในระยะเวลาช่วงเปลี่ยนผ่าน

1.กรณีเตรียมรอยื่นด้วย ว17/2552ใช้ผลงานเดิมตามว 17/2552 (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) มาแทนผล PA+ผล PA ที่ทำต่อเนื่อง หลัง 30 ก.ย.64

2.กรณีเตรียมรอยื่น ว21/2560ให้ใช้ผลงานเดิมตาม ว21/2560 (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2) มาแทนผล PA + ผล PA ที่ทำต่อเนื่องหลัง 30 ก.ย.64

กรณีการนำเสนอผลงานตามเกณฑ์เดิมมายื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ข้อ 1 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งวิทยฐานะและข้อ 3 วินัยคุณธรรมและมีผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงตามข้อ 2 ไม่ครบตามจำนวนรอบการประเมินที่กำหนดไว้ประสงค์จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ให้ดำเนินการดังแผนภาพ

3. กรณีการนำผลงานตามหลักเกณฑ์เดิมมายื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่

พร้อมทั้งหลักฐาน

1. แผนการจัดการเรียนรู้ไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์
2. ไฟล์วีดิทัศน์จำนวน 2 ไฟล์
3.ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน
4 ผลงานทางวิชาการสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/OTEPCofficial/posts/261917448889918

ครูอาชีพดอทคอม

บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button