หน้าแรก เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้ “การสร้างหุ่นกระบอกจากตาลโตนด” เสริมทักษะการอ่านและคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL (Creative Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น...

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้ “การสร้างหุ่นกระบอกจากตาลโตนด” เสริมทักษะการอ่านและคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL (Creative Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนายวศิน คล้ายแก้ว ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

216
0

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้ “การสร้างหุ่นกระบอกจากตาลโตนด” เสริมทักษะการอ่านและคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL (Creative Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนายวศิน คล้ายแก้ว ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้ “การสร้างหุ่นกระบอกจากตาลโตนด” เสริมทักษะการอ่านและคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  CBL  (Creative Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยนายวศิน คล้ายแก้ว ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ในการพัฒนาชุดกิจกรรม “การสร้างหุ่นกระบอกจากตาลโตนด” เสริมทักษะการอ่านและคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  CBL  (Creative Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ข้าพเจ้าได้นำแนวคิดการบริหารงาน ในการพัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารของ“วงจรเดมมิ่ง” (Deming Cycle) ของ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง ( Edward W. Deming)  ในการบริหารงานในภาพรวมของโมเดลทั้งในส่วนของการวางแผน (Plan)   การปฏิบัติ (Do)  การตรวจสอบ (Check) และ การปรับปรุง (Act)  มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งภายในกรอบแนวคิดของรูปแบบ วงจรเดมมิ่ง นั้น จะใช้ควบคู่ไปกับแนวคิดการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบ TSEA 

T : Trainer หมายถึง ผู้ฝึกสอน

S : Scholar หมายถึง  ผู้เรียน

A : Advising หมายถึง การแนะนำ

E : Evaluation หมายถึง การประเมินผล

บทความก่อนหน้านี้สมศ. ชี้แจงแนวทางการตรวจเยี่ยม Online โดย รักษาการผู้อำนวย สมศ. วันที่ 5 มีนาคม 2564 พร้อมรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม
บทความถัดไปดาวน์โหลด คู่มือการประเมิน ITA 2021 ประจำปีงบประมาณ2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่