หน้าแรก เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เชิญชวนคุณครู ใช้ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ (Standardized Item Bank System: SIBS) โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ

เชิญชวนคุณครู ใช้ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ (Standardized Item Bank System: SIBS) โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ

เชิญชวนคุณครู ใช้ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ (Standardized Item Bank System: SIBS) โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ

15084
0
เชิญชวนคุณครู ใช้ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ (Standardized Item Bank System: SIBS) โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
เชิญชวนคุณครู ใช้ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ (Standardized Item Bank System: SIBS) โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ

เชิญชวนคุณครู ใช้ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ (Standardized Item Bank System: SIBS) โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ รวมรวมข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวนมาก ให้คุณครูสามารถเลือกมาจัดเป็นชุดข้อสอบได้สะดวก ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณครู

เชิญชวนคุณครู ใช้ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ (Standardized Item Bank System: SIBS) โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
เชิญชวนคุณครู ใช้ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ (Standardized Item Bank System: SIBS) โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ

ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ (Standardized Item Bank System: SIBS)

ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ (Standardized Item Bank System: SIBS)
ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ (Standardized Item Bank System: SIBS)

การเข้าใช้งานคลังข้อสอบมาตรฐาน

เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ : https://bet.obec.go.th/itembank

การเข้าใช้งานคลังข้อสอบมาตรฐาน
การเข้าใช้งานคลังข้อสอบมาตรฐาน

คลิกเมนู “คลังข้อสอบ” เพื่อเข้าค้นหาข้อสอบ

การเลือกมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องการใช้ในแบบทดสอบ

การเลือกมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องการใช้ในแบบทดสอบ
การเลือกมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องการใช้ในแบบทดสอบ

รายละเอียดของข้อสอบ

รายละเอียดของข้อสอบ
รายละเอียดของข้อสอบ
รายละเอียดของข้อสอบ
รายละเอียดของข้อสอบ

นำข้อสอบไปจัดพิมพ์ในโปรแกรม Microsoft Word ได้ตามความต้องการ

ขอบคุณที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here