ด่วน!! มติ กสถ. เปิดสอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 15 วิชาเอก 770 อัตรา
ด่วน!! มติ กสถ. เปิดสอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 15 วิชาเอก 770 อัตรา

ด่วน!! มติ กสถ. เปิดสอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4010 อัตรา – ครูผู้ช่วย 15 วิชาเอก 770 อัตรา

ล่าสุด นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยรายละเอียด มติ กสถ.ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เปิดสอบท้องถิ่น 2566 โดยเป็นตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน จำนวน 65 ตำแหน่งรวม 4,010 อัตรา ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย ตำแหน่งประเภททั้วไป 1,944 อัตรา ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1,296 อัตรา และตำแหน่งครูผู้ช่วย 770 อัตรา

ด่วน!! มติ กสถ. เปิดสอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 15 วิชาเอก 770 อัตรา
ด่วน!! มติ กสถ. เปิดสอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4010 อัตรา – ครูผู้ช่วย 15 วิชาเอก 770 อัตรา
ด่วน!! มติ กสถ. เปิดสอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 15 วิชาเอก 770 อัตรา
ด่วน!! มติ กสถ. เปิดสอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 15 วิชาเอก 770 อัตรา 5

การประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

เรื่อง (ร่าง) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่…) พ.ศ….

1. ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. จะได้รับหนังสือรับรองและสามารถนำไปใช้ในการสอบครั้งต่อไปได้
2. ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ในระดับปริญญาตรี สามารถนำใช้สมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีได้
3. ผู้ที่สอบแข่งขันได้ต้องได้คะแนนในแต่ละกาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และในกาค ก.วิซาภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
4. เรียงลำดับผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ กรณีคะแนนเท่ากัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน นำคะแนน กาค ข. และ ภาค ค. มารวมกัน
ผู้ที่ได้คะแนนภาค ค. มากกว่าจะอยู่ในลำตับที่สูงกว่า

เช็ก 65 ตำแหน่ง ที่คาดว่าเปิด สมัครสอบท้องถิ่น ประจำปี 2566

ด่วน!! มติ กสถ. เปิดสอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 15 วิชาเอก 770 อัตรา
ด่วน!! มติ กสถ. เปิดสอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 15 วิชาเอก 770 อัตรา 6

ทั่วไป

 • เจ้าพนักงานการเกษตร
 • เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 • เจ้าพนักงานทันตะสาธารณะสุข
 • สัตว์แพทย์
 • เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
 • นายช่างเขียนแบบ
 • นายช่างผังเมือง
 • นายช่างโยธา
 • นายช่างสำรวจ
 • เจ้าพนักงานปะปา
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
 • เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • นายช่างเครื่องกล
 • เจ้าพนักงานทะเบียน
 • เจ้าพนักงานเทศกิจ
 • นายช่างไฟฟ้า
 • เจ้าพนักงานฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิชาการ

 • นักวิชาการพัสดุ
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • นายสัตวแพทย์
 • วิศวกรโยธา
 • สถาปนิก
 • บรรณารักษ์
 • นักวิชาการคลัง
 • นักวิชาการสอบภายใน
 • นักสันทนาการ
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นิติกร
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • นักผังเมือง
 • นักวิชาการเกษตร
 • นักพัฒนาการกีฬา

ครู (กลุ่มวิชา)

 • วัดผลและประเมินผล
 • คหกรรม
 • บรรณารักษ์
 • ศิลปะ
 • นาฏศิลป์
 • ดนตรีไทย
 • ดนตรีสากล
 • ประถมศึกษา
 • ภาษาจีน
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • ครูผู้ดูแลเด็ก
 • การศึกษาปฐมวัย
 • ดนตรี
 • เคมี
 • เกษตร
ด่วน!! มติ กสถ. เปิดสอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 15 วิชาเอก 770 อัตรา 7

ขอบคุณที่มา :: kruwandee.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่