สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รับสมัคร 21-27 กรกฎาคม 2566
สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รับสมัคร 21-27 กรกฎาคม 2566

ด่วนที่สุด สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2566 รับสมัคร 21-27 กรกฎาคม 2566

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๒ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดวันและเวลาในการดำเนินการคัดเลือกองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) ภาระงานการสอนและหลักสูตรการคัดเลือก ภาค ก ข้อ ๑.๔.๗ และ ข้อ ๑.๕ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกฯเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนด ดังนี้

๑. กำหนดวันและเวลาในการดำเนินการคัดเลือกฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓. กำหนดภาระงานการสอน ผู้สมัครเข้ารับกรคัดเลือกต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง หรือ ๕ คาบต่อสัปดาห์

๔. หลักสูตรการคัดเลือก ภาค ก ข้อ ๑.๔.๗ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมิได้กำหนดเพิ่มเติม

๕. หลักสูตรการคัดเลือก ภาค ก ข้อ ๑.๕ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเนื้อหาการออกข้อสอบ โดยเน้นเนื้อหาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2566 รับสมัคร 21-27 กรกฎาคม 2566
สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2566 รับสมัคร 21-27 กรกฎาคม 2566 5
สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2566 รับสมัคร 21-27 กรกฎาคม 2566
สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2566 รับสมัคร 21-27 กรกฎาคม 2566 6

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2566 รับสมัคร 21-27 กรกฎาคม 2566
สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2566 รับสมัคร 21-27 กรกฎาคม 2566 7

ตารางสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2566 รับสมัคร 21-27 กรกฎาคม 2566 8

ดาวน์โหลดรายละเอียดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2566

ขอบคุณที่มา :: ศธ.360 องศา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่