หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์ Excel กรอกง่าย พร้อมปริ้นต์ เอกสารรองรับตัวชี้วัด ว.21 ด้านที่ 2 ครับ

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์ Excel กรอกง่าย พร้อมปริ้นต์ เอกสารรองรับตัวชี้วัด ว.21 ด้านที่ 2 ครับ

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์ Excel กรอกง่าย พร้อมปริ้นต์ เอกสารรองรับตัวชี้วัด ว.21 ด้านที่ 2 ครับ

15171
1
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์ Excel กรอกง่าย พร้อมปริ้นต์
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์ Excel กรอกง่าย พร้อมปริ้นต์

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์ Excel กรอกง่าย พร้อมปริ้นต์ เอกสารรองรับตัวชี้วัด ว.21 ด้านที่ 2 ครับ

การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับศึกษาวิเคราะห์ แยกแยะนักเรียนเพื่อหาความแตกต่างระหว่างบุคคล เกี่ยวกับความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ก่อน ที่จะให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้วิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดๆ ของแต่ละระดับชั้น ตลอดทั้งศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความพร้อมด้านพฤติกรรม และองค์ประกอบความพร้อมด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
2. ความพร้อมด้านสติปัญญา
3. ความพร้อมด้านพฤติกรรม
4. ความพร้อมด้านร่างกาย
5. ความพร้อมด้านสังคม

การวิเคราะห์ผู้เรียนมีการดำเนินการ ดังนี้

1. เก็บรวบรวมข้อมูลในวิชาที่ต้องการวิเคราะห์จากครูคนเดิมในปีการศึกษาที่ผ่านมา หรือจัดสร้างเครื่องมือ แบบทดสอบวิชานั้นๆ ขึ้นใหม่แล้วนำมาใช้ทดสอบผู้เรียนทุกคน

2. นำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ หรือแยกแยะตามความเป็นจริง พร้อมจัดกลุ่มผู้เรียนออกเป็น กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง (หรือผ่านระดับ) และกลุ่มที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

3. การวิเคราะห์ผู้เรียนจะพิจารณาทั้งความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ สติปัญญา และความพร้อมด้านอื่นๆ ของผู้เรียนควบคู่กันไปด้วย

4. สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมต่ำกว่าระดับที่กำหนด ผู้สอนจะรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความพร้อมดีขึ้นก่อน จึงค่อยดำเนินการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นที่จะทำการสอน ส่วนความพร้อมด้านอื่นๆ ได้พยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในลำดับต่อไป

โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์ Excel

โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์ Excel
โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์ Excel
โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์ Excel กรอกง่าย พร้อมปริ้นต์
โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์ Excel กรอกง่าย พร้อมปริ้นต์

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์แยกเป็นไฟล์

ขอบคุณที่มาและตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม : https://sites.google.com/site/sdqmpp1/home/student-v

ครูอาชีพดอทคอม ขอขอบคุณเจ้าของผลงาน เป็นอย่างสูงที่ได้อนุเคราะห์ไฟล์เป็นวิทยาทานสำหรับคุณครูท่านอื่นต่อไปครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง >> ดาวน์โหลดด่วน!! ตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ประกอบตัวชี้วัด ว21

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญทำแบบทดสอบ เรื่อง “วันครู 2564” ผ่านเกณฑ์ 80 % รับเกียรติบัตรฟรี
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี ไฟล์เอกสาร ปพ.5 ไฟล์ Excel แก้ไขได้ สำหรับครูประจำวิชา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่