ดาวน์โหลด!! แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน (5 บท ฉบับครูสายบัว) ไฟล์ *.doc สามารถแก้ไขได้
ดาวน์โหลด!! แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน (5 บท ฉบับครูสายบัว) ไฟล์ *.doc สามารถแก้ไขได้

ดาวน์โหลด!! แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน (5 บท ฉบับครูสายบัว) ไฟล์ *.doc สามารถแก้ไขได้

การวิจัยในชั้นเรียนมีความสาคัญต่อวงการวิชาชีพครูเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากครูจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน การเพิ่ม สัมฤทธิผลการเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัย ในชั้นเรียนเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทดั้งเดิมของครูที่มีความเชี่ยวชาญและสนใจเรื่องการสอนโดยเน้นเนื้อหา สาระของบทเรียน

วันนี้ ครูอาชีพดอทคอม นำตัวอย่างการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ฉบับครูสายบัว ไฟล์ *.doc สามารถแก้ไขได้  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ในลิงก์ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด!! แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน (5 บท ฉบับครูสายบัว) ไฟล์ *.doc สามารถแก้ไขได้
ดาวน์โหลด!! แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน (5 บท ฉบับครูสายบัว) ไฟล์ *.doc สามารถแก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ ครูสายบัว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่