ดาวน์โหลดแบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ และแนวทางการประเมินหน่วยการเรียนรู้ อ้างอิงตัวชี้วัด 1.2.1 ของ ว.21
ดาวน์โหลดแบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ และแนวทางการประเมินหน่วยการเรียนรู้ อ้างอิงตัวชี้วัด 1.2.1 ของ ว.21

ดาวน์โหลดแบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ และแนวทาง การประเมินหน่วยการเรียนรู้ อ้างอิงตัวชี้วัด 1.2.1 ของ ว.21

ซึ่งแบบ ประเมินหน่วยการเรียนรู้ สามารถใช้เป็นเอกสารร่องรอย หลักฐาน ในการประเมิน ตามเกณฑ์ ว. 21 ในด้านที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งระดับคุณภาพของ การประเมิน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ได้ระบุไว้ ว่าควรมีแบบ ประเมิน หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเอกสาร ที่จะช่วยให้หน่วยการเรียนรู้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดแบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2563 และแนวทาง การประเมินหน่วยการเรียนรู้ อ้างอิงตัวชี้วัด 1.2.1 ของ ว.21
ดาวน์โหลด แบบประเมิน หน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2563 และแนวทาง การประเมิน หน่วยการเรียนรู้ อ้างอิงตัวชี้วัด 1.2.1 ของ ว.21

แนวทางการประเมินหน่วยการเรียนรู้

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ /ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้
4. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
5. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน หรือภาระงานได้
8. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
9. ประเด็นและหลักเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
10. สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มาและเผยแพร่ จาก ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง 

บทความก่อนหน้านี้กศน. ตั้งเป้าจัดการศึกษาผู้ด้อยโอกาสจากการศึกษาในระบบ 3.8 ล้านคน และนอกระบบอีก 33 ล้านคน
บทความถัดไปเลขาธิการ กพฐ.ยัน ผอ.ร.ร.ไม่ได้กดดันไล่เด็กออก เหตุนักเรียนไม่ยอมถวายบังคม
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่