แบบประเมินประวัติและผลงาน การประเมินภาค ค ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564
แบบประเมินประวัติและผลงาน การประเมินภาค ค ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564

แบบประเมินประวัติและผลงาน การประเมินภาค ค ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564

แบบประเมินประวัติและผลงาน องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) สําหรับการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) (ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารตามแนบ

แบบประเมินประวัติและผลงาน การประเมินภาค ค ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้เปิดช่องวิทยฐานะใหม่ ก่อน30 กันยายน 2566 เลือกเกณฑ์เดิมได้ นำร่องใช้ 177 ร.ร. 1 พฤษภาคม นี้
บทความถัดไปราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กยศ. ปีการศึกษา 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่