หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด แบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน) ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลด แบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน) ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลด แบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน) ไฟล์เวิร์ด

14855
0
ดาวน์โหลด แบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน) ไฟล์เวิร์ด
ดาวน์โหลด แบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน) ไฟล์เวิร์ด

ดาวน์โหลด แบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน) ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ในช่วงปลายปีการศึกษา ครูอาชีพ – เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ขอนำเสนอไฟล์รายงานการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ตามความเห็นของนักเรียน เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป สามารถดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างครับ

หัวข้อการประเมินประกอบไปด้วย

1.  ครูแจ้งผลการเรียนรู้ชัดเจน
2.  กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ
3.  เนื้อหาที่สอนทันสมัยเสมอ
4.  ครูใช้สื่อประกอบการสอน
5.  ครูใช้คำถามถามนักเรียนบ่อย ๆ
6.  ครูประยุกต์สาระที่สอนเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน/สภาพแวดล้อม
7.  ครูส่งเสริมให้นักเรียนคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์
8.  ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครู
9.  ครูให้นักเรียนทำงานร่วมกันทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล
10. ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
11. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
12. ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวในการเรียนเสมอ
13. ครูให้ความสนใจนักเรียนขณะสอนทั่วถึงทุกคน
14. ครูให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน          
     ในการเรียน
15. นักเรียนทราบเกณฑ์การวัดและประเมินผลล่วงหน้า
16. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน
17. ครูประเมินผลการเรียนอย่างยุติธรรม
18. ครูมีความตั้งใจในการสอน
19. บุคลิกภาพ การแต่งกายและการพูดจาของครูเหมาะสม 
20.  ครูเข้าสอนและออกตรงตามเวลา
ดาวน์โหลด แบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน) ไฟล์เวิร์ด

ดาวน์โหลดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้หน่วยงานการศึกษาร่วมขับเคลื่อน นโยบาย “สะเต็มศึกษา” หวังต่อยอดสู่โมเดลการศึกษาอาเซียน
บทความถัดไปโควิด-19 ทำรายได้ อปท.ลด เตรียมปลด พนง. กระทบงบนมโรงเรียน-อาหารกลางวัน น.ร.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่