หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด เอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.1-ม.6 กิจกรรมแนะแนวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ดาวน์โหลด เอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.1-ม.6 กิจกรรมแนะแนวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.1-ม.6 กิจกรรมแนะแนวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

8017
0
ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.1-ม.6 กิจกรรมแนะแนวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.1-ม.6 กิจกรรมแนะแนวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.1-ม.6 กิจกรรมแนะแนวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อเป็นทิศทางสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ในการขับเคลื่อนงานแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยเอกสารเล่มนี้จัดทำในรูปแบบ Infographic เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ซึ่งมี QR code ประกอบการดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ในรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย

  1. เอกสารแผนพัฒนาการแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580)
  2. เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
  3. เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
  4. เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
  5. เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่ง เฟส 2” รอบเก็บตก วันที่ 15 ม.ค.2564 อีกจำนวน​ 4 แสนสิทธิ์​
บทความถัดไปสกศ.เร่งพัฒนาการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง ตามความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการใช้งาน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่