ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานประวัติและผลการปฏิบัติงาน รางวัล 10000 คุรุชนคนคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานประวัติและผลการปฏิบัติงาน รางวัล 10000 คุรุชนคนคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานประวัติและผลการปฏิบัติงาน รางวัล 10000 คุรุชนคนคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติกิจกรรม 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. คือ รางวัลที่สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กําลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรมและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ประสบความสําเร็จอย่างมีคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงดําเนินการจัดกิจกรรม 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเขตตรวจราชการ ระดับภาค และระดับประเทศ โดยนํากรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มากําหนดประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือก ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เพื่อรับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ปูชนียบุคคล คุรุชน คนคุณธรรม

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมตามเกณฑ์ที่กําหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเขตตรวจราชการ ระดับภาค และระดับประเทศ

2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ผ่านการพิจารณาในระดับประเทศได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ปูชนียบุคคล คุรุชน คนคุณธรรม”

สำหรับคุณครูที่สนใจส่งผลงานเพื่อรับรางวัล สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ในลิงค์ด้านล่าง ครูอาชีพดอทคอมขอขอบคุณผู้จัดทำเป็นอย่างสูงครับ

ตัวอย่าง การ เขียน คุรุ ชน คนคุณธรรม ครู doc

ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานประวัติและผลการปฏิบัติงาน รางวัล 10000 คุรุชนคนคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงาน ประวัติ และผลการปฏิบัติงาน รางวัล 10000 คุรุชนคนคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แบบประเมิน 10,000 คุรุ ชน คนคุณธรรม doc

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา คุณครูฉลาด ไชยสุระ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท Facebook Wisitpong Boss 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่