รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต
รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต

รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต

ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำตัวอย่าง รายงาน กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต pdf ตัวอย่าง 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านทุจริต เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานเพื่อประกวดนวัตกรรม โดยศึกษาได้ที่ ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

รายงาน “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต
แบบรายงาน นวัตกรรม ต้านทุจริต ศึกษา
รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต
แบบรายงาน นวัตกรรม ต้านทุจริต ศึกษา

รวม 5 ตัวอย่างรายงาน นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต Best Practice

  • นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม 2P Model แก้ทุจริต คิดฐานสอง
รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต
รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต 9
  • นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม “อนุบาลพะโต๊ะ ปรับ เปลี่ยน ปลุก สู่โรงเรียนสุจริต”
รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต
รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต 10
  • กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โครงการรวมพลังจิดอาสา ธรรมะโมเดิรน (รุ่น ๒) พัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง
รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต
รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต 11
  • นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริตโดยใช้ NAWONG MODEL กิจกรรม “สร้างวินัย ร่วมใจ เอาชนะสงครามขยะ” ( ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต
รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต 12
  • นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา รูปแบบ MTPS Model
รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต
รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต 13

ดาวน์โหลดไฟล์

รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต
รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต

ขอบคุณตัวอย่างไฟล์จากทุกๆโรงเรียนครับ

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์โรงเรียนสุจริต (uprightschool.net)

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
บทความถัดไป“ตรีนุช”ประชุมผอ.สพท.-รองผอ.สพท.ทั่วประเทศ ยืนยัน ต.ค.นี้เปิดให้ยื่นขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่