ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง OIT 1-41 โรงเรียน ไฟล์เวิร์ด การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง OIT 1-41 โรงเรียน ไฟล์เวิร์ด การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง OIT 1-41 โรงเรียน ไฟล์เวิร์ด การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพฐ.ได้กำหนดการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา โดยได้จัดทำคู่มือ แนวทางการประเมิน พร้อมปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ITA โรงเรียน 2565 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ oit การตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูล ของสถานศึกษา ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมินเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล และให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ครูอาชีพดอทคอม ได้นำตัวอย่างรายการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูล ของสถานศึกษามาเพื่อเป็นตัวอย่าง OIT โรงเรียน 2565 ไฟล์ word สำหรับสถานศึกษาทั้ง 41 รายการสามารถดาวน์โหลดได้ในลิงก์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง OIT 1-41 โรงเรียน ไฟล์เวิร์ด การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง OIT 1-41 โรงเรียน ไฟล์เวิร์ด การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O1-โครงสร้างสถานศึกษา
O2-ข้อมูลผู้บริหาร
O3-อำนาจหน้าที่
O4-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5-ข้อมูลการติดต่อ
O6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7-ข่าวประชาสัมพันธ์
O8-Q&A
O9-Social Network
O10-แผนปฏิบัติราชการประจำปี

O11-รายงานการกำกับติดตามฯ
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E-Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายฯ
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตฯ

O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หมายเหตุ : เป็นตัวอย่างสำหรับอำนวยความสะดวกเท่านั้นนะครับ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง OIT 1-41 โรงเรียน ไฟล์เวิร์ด การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง OIT 1-41 โรงเรียน ไฟล์เวิร์ด การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง OIT 1-41 โรงเรียน ไฟล์เวิร์ด การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง OIT 1-41 โรงเรียน ไฟล์เวิร์ด การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง OIT 1-41 โรงเรียน ไฟล์เวิร์ด การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 9

ขอบคุณไฟล์จาก รร.วัดบ้านท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ลิงก์แบบทดสอบรับเกียรติบัตร รับชม LIVE รู้จักกัญ Ep. 3 หัวข้อ สถานการณ์ผลกระทบจากการปลดล็อคกัญชา ต่อเด็กและเยาวชน วันที่ 28 ส.ค. 65 เวลา 19.00 – 20.30 น. 
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ด้านสุขภาพจิต ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่