หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างแบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ไฟล์ word แก้ไขได้ เครดิตศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างแบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ไฟล์ word แก้ไขได้ เครดิตศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างแบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ไฟล์ word แก้ไขได้ เครดิตศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

123
0
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างแบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ไฟล์ word แก้ไขได้ เครดิตศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างแบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ไฟล์ word แก้ไขได้ เครดิตศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างแบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ไฟล์ word แก้ไขได้ เครดิตศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

เผยแพร่เอกสารรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ผิดพลาดประการใดแจ้งได้ครับ ขอบคุณครับ สรุปรายงานการจัดการศึกษาทั้งปีการศึกษา 2563 จากหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) สู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบางละมุง และลงสู่การจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูอาชีพดอทคอม ขอขอบคุณตัวอย่างไฟล์ จากครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน และศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง เป็นอย่างสูง โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างแบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ไฟล์ word แก้ไขได้ เครดิตศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here