หน้าแรก ข่าวการศึกษา ดาวน์โหลด ไฟล์นำเสนอ แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระลอกใหม่ โดย รองฯกวินทร์เกียรติ ประชุม วันที่ 6 มกราคม 2564

ดาวน์โหลด ไฟล์นำเสนอ แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระลอกใหม่ โดย รองฯกวินทร์เกียรติ ประชุม วันที่ 6 มกราคม 2564

ดาวน์โหลด ไฟล์นำเสนอ แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระลอกใหม่ โดย รองฯกวินทร์เกียรติ ประชุม วันที่ 6 มกราคม 2564

2560
0
ดาวน์โหลด ไฟล์นำเสนอ แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระลอกใหม่ โดย รองฯกวินทร์เกียรติ ประชุม วันที่ 6 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด ไฟล์นำเสนอ แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระลอกใหม่ โดย รองฯกวินทร์เกียรติ ประชุม วันที่ 6 มกราคม 2564

ดาวน์โหลด ไฟล์นำเสนอ แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระลอกใหม่ โดย รองฯกวินทร์เกียรติ ประชุม วันที่ 6 มกราคม 2564ารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ (รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ดาวน์โหลด ไฟล์นำเสนอ แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระลอกใหม่ โดย รองฯกวินทร์เกียรติ ประชุม วันที่ 6 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด ไฟล์นำเสนอ แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระลอกใหม่ โดย รองฯกวินทร์เกียรติ ประชุม วันที่ 6 มกราคม 2564

การจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ 28 จังหวัด

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รูปแบบการจัดการศึกษา อนุบาล-ม.3 โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส

  • นักเรียนที่เข้าถึงการเรียนรู้ทางไกลที่บ้านได้ ให้เรียนผ่าน DLTV (On Air)
  • นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนทางไกลได้ ให้เรียนในหนังสือ ใบงาน และแบบฝึกหัด (On hand)

ม.1 – ม.6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนประถมศึกษา

จัดการเรียนการสอนแบบ Online (สื่อสาร 2 ทาง) ผ่านระบบ VDO Conference ที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว และ สามารถเรียนเพิ่มเติมในระบบ On Demand และระบบ On Hand ได้ตามความเหมาะสม)

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ตรวจสอบการมองเห็น (บอดสี) กับแบบทดสอบการมองเห็นของ คุณหมอ สิริวัฒน์
บทความถัดไปด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here