หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ปฏิทินระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำเดือนมกราคม 2564 สังกัดสพฐ.

ดาวน์โหลด ปฏิทินระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำเดือนมกราคม 2564 สังกัดสพฐ.

ดาวน์โหลด ปฏิทินระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำเดือนมกราคม 2564 สังกัดสพฐ.

162
0
ดาวน์โหลด ปฏิทินระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำเดือนมกราคม 2564 สังกัดสพฐ.
ดาวน์โหลด ปฏิทินระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำเดือนมกราคม 2564 สังกัดสพฐ.

ดาวน์โหลด ปฏิทินระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำเดือนมกราคม 2564 สังกัดสพฐ. พบกับ “ปฏิทินระบบคัดกรองประจำเดือนมกราคม 2564 สังกัดสพฐ.” ที่ กสศ.ได้จัดทำไว้ แจ้งเตือนวันที่สำคัญในการดำเนินงานต่างๆของคุณครู เพื่อให้คุณครูสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และเพื่อให้คุณครูไม่พลาดโอกาสในการส่งต่อโอกาสให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค

ดาวน์โหลด ปฏิทินระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำเดือนมกราคม 2564 สังกัดสพฐ.
ดาวน์โหลด ปฏิทินระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำเดือนมกราคม 2564 สังกัดสพฐ.

หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่การดำเนินงาน กสศ.จะแจ้งให้คุณครูทราบอีกครั้ง

ดาวน์โหลดปฏิทินฉบับเต็ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 📞 02-079-5475 กด 1 หรือ line @cctthailand

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here