ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารโครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด สามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและบริบท รร.
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารโครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด สามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและบริบท รร.

ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารโครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด สามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและบริบท รร. โดยโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก

โครงงานคุณธรรม หรือโครงงานความดี เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทําความดีมี คุณธรรมแบบเชิงรุก โดยให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้ นี้เอง ผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) โดยประเด็นที่เลือกทําโครงงาน นั้นเกิดขึ้นมาจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มที่ ลงมือปฏิบัติงานจริง ด้วยความพากเพียรพยายามอย่างจดจ่อต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน พอสมควร (ต้องทํางานจริงไม่น้อยกว่า ๒ เดือน) ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ (action research) นําไปสู่ การแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทรามทางศีลธรรม และส่งเสริมการบ่มเพาะความดีมีคุณธรรมอย่าง เป็นรูปธรรมและเป็นระบบ

ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำตัวอย่างโครงงานคุณธรรม เผยแพร่โดยโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สำหรับคุณครูท่านใดที่กำลังริเริ่มการทำโครงงานคุณธรรม กำลังหาตัวอย่าง ครูอาชีพดอทคอมขอแนะนำ 3 ตัวอย่างโครงงานจาก คุณครูพรพรรณ ปิ่นเงิน,ครูสุมาลี ชูบุญ,ครูมัณฑนา บรรยง สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารโครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด สามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและบริบท รร.
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารโครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด สามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและบริบท รร.
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารโครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด สามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและบริบท รร.
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารโครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด สามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและบริบท รร.
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารโครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด สามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและบริบท รร. โดยโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 6
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารโครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด สามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและบริบท รร. โดยโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 7
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารโครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด สามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและบริบท รร. โดยโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 8

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ PLC เพื่อการศึกษา ครูพรพรรณ ปิ่นเงิน,ครูสุมาลี ชูบุญ,ครูมัณฑนา บรรยง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด แผนการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ม.3
บทความถัดไปโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประกาศรับสมัคร นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 64 ทางออนไลน์ วันที่ 14 ธ.ค.63 – 29 ม.ค.64
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่