หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารเตรียมประเมินครูผู้ช่วย 25 ไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารเตรียมประเมินครูผู้ช่วย 25 ไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารเตรียมประเมินครูผู้ช่วย 25 ไฟล์

344
0
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารเตรียมประเมินครูผู้ช่วย 25 ไฟล์
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารเตรียมประเมินครูผู้ช่วย 25 ไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารเตรียมประเมินครูผู้ช่วย 25 ไฟล์ โดยครูศิริพิมพ์  ใจเที่ยง Facebook : SI RI เว็บไซต์ ครูอาชีพดอทคอม ขอขอบพระคุณที่อนุเคราะห์เผยแพราช่เป็นแนวทางสำหรับคุณครูที่เตรียมประเมินครูผู้ช่วย เป็นอย่างสูง

สารบัญไฟล์ล่าสุด ดังนี้

ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารเตรียมประเมินครูผู้ช่วย 25 ไฟล์
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารเตรียมประเมินครูผู้ช่วย 25 ไฟล์

1. คำนำ สารบัญ เล่มรายงานการปฏิบัติงาน
2. เล่มรายงานการปฏิบัติตน 13 ตัวชี้วัด
3. ภาคผนวก4. คำสั่งการปฏิบัติงาน
5.พาวเวอร์พอยท์การประเมินครูผู้ช่วย
6. ID PLAN
7. SAR
8. PLC
9. บันทึกข้อความการประชุม
10. บันทึกรายงานการอบรม
11.ปกแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
12. ตารางสรุปวันเวลาในการปฏิบัติงานราชการ
13. ปกแบบที่ 2
14. แผน บทที่ 1
15. แผน บทที่ 2
16. แผน บทที่ 3
17. แผน บทที่ 4
18. แผน บทที่ 5
19. คำนำ แผนการจัดการเรียนรู้แผนที่ 1
20. เกณฑ์การประเมิน K P A
21. แบบประเมินทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
22. แบบประเมินครูผู้ช่วยสำหรับกรรมการ.pdf
23. ทะเบียนการเข้าร่วมอบรม
24. ปกแบบที่ 325. ปก แบบที่ 4

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ

ขอบคุณที่มาของไฟล์ : โดยครูศิริพิมพ์  ใจเที่ยง Facebook : SI RI

https://www.facebook.com/siripimpimsiri/posts/3468572373236977

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here