ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center ฉบับย่อ โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center ฉบับย่อ โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center ฉบับย่อ โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center (Quick Guide Book) ฉบับย่อ เป็นเอกสารประกอบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ ครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบสร้างสื่อ
ระบบคลังข้อสอบ และการใช้สื่อทั้งระบบ Online และ Offline มาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารฉบับนี้ สำหรับเขตตรวจราชการ (Cluster) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหาร สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนต่อไป

การใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (Content Center)

1. การเข้าสู่หน้า homepage ผ่าน Browser โดยพิมพ์ https://contentcenter.obec.go.th/

หมายเหตุ : Browser ที่ใช้งาน ทุกระบบปฏิบัติการ OS ควรใช้ Google Chrome จะแสดงผล และตอบสนองการใช้งานได้ดี

เลือกเมนู WebApp https://app.contentcenter.obec.go.th/

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center ฉบับย่อ โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center ฉบับย่อ โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. 6

Content Center การใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

  1. การเข้าสู่หน้า homepage
  2. การเข้าใช้งาน OBEC Content Center
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center ฉบับย่อ โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. 7
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center ฉบับย่อ โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. 8

Content Management System การบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

  1. การบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  2. การเพิ่มเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการ
  3. นำเข้าสู่ระบบ
  4. การจัดทำข้อสอบ
  5. การจัดชุดข้อสอบ
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center ฉบับย่อ โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center ฉบับย่อ โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. 9
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center ฉบับย่อ โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. 10

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่