โครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการวันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
โครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการวันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

โครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการวันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ธนาคารกรุงไทยช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มข้าราชการ ด้วยสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน โดยการรวมหนี้ (Debt Consolidation) สินเชื่อรายย่อยทุกประเภท ทั้งสินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อรถยนต์ จากทั้งภายในธนาคารกรุงไทยและจากสถาบันการเงินอื่น ๆ ให้มารวมไว้ที่ธนาคารกรุงไทยที่เดียว เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และการผ่อนชำระ โดยรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ตลอดอายุสัญญา

โครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการวันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
โครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการวันนี้ - 31 ธันวาคม 2567 3

📌 มาตรการที่ 1: สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้ง สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบ้านแลกเงิน อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3.50% ต่อปี 3 ปีแรก หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

📌 มาตรการที่ 2: สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
ลูกค้าสามารถคำนวณภาระหนี้ได้จาก “โปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงิน” เครื่องมือตรวจสุขภาพทางการเงินออนไลน์ที่จะช่วยให้ทราบสถานะทางการเงินเพื่อช่วยวางแผนเริ่มต้นจัดการหนี้ได้ง่ายๆผ่าน https://krungthai.com/link/รวมหนี้ยั่งยืน

โครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการวันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

สำหรับลูกค้าข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” ติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือดูเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/link/gov-measures-facebook
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

*อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 4.49% ต่อปี I สินเชื่อบ้าน (พร้อมเพิ่ม Top up) กรณีรีไฟแนนซ์หรือลูกค้าสินเชื่อรายเดิม + กู้เพิ่ม | สินเชื่อบ้านแลกเงิน (พร้อมเพิ่ม Top up) กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแบบปลอดภาระ I โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 40 ปี ผ่อนชำระ 4,700 บาท/เดือน

หมายเหตุ : มาตรการที่ 1,2 ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี สำหรับลูกค้าข้าราชการที่มีสินเชื่อกรุงไทยวงเงินฉุกเฉิน และมีรายได้สุทธิต่อเดือนหลังจากหักภาระหนี้แล้วคงเหลือน้อยกว่า 30% ของรายได้ต่อเดือน โดยหน่วยงานต้นสังกัดมีบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคารและต้องเป็นข้าราชการที่ในอนาคตจะมีสิทธิได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดจากกรมบัญชีกลางเมื่อเกษียณอายุ และมีสิทธิจะได้รับบำนาญรายเดือนหลังเกษียณอายุ | กรณีสินเชื่อประเภทไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เมื่อข้าราชการได้รับสิทธิในบำเหน็จตกทอด ต้องยินยอมทำความตกลงให้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันการกู้เงินตามภาระหนี้ที่เหลืออยู่ | เป็นสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) | วัตถุประสงค์เพื่อรวมหนี้และปิดชำระหนี้สินเชื่อกรุงไทยวงเงินฉุกเฉินและสินเชื่อรายย่อยที่เข้าโครงการรวมหนี้อื่นๆ | ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67 | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่