วิธีการ ขั้นตอน ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บ./ด. (3 เดือน) เน้นย้ำใครมีสิทธิ์บ้าง
วิธีการ ขั้นตอน ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บ./ด. (3 เดือน) เน้นย้ำใครมีสิทธิ์บ้าง

วิธีการ ขั้นตอน ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บ./ด. (3 เดือน) เน้นย้ำใครมีสิทธิ์บ้าง

วิธีการ ขั้นตอน ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บ./ด. (3 เดือน) เน้นย้ำใครมีสิทธิ์บ้าง
วิธีการ ขั้นตอน ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บ./ด. (3 เดือน) เน้นย้ำใครมีสิทธิ์บ้าง 8

ขั้นตอนการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com

1.เข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com  จากนั้นคลิก  ลงทะเบียนมาตราการชดเชยรายได้.    จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ จากนั้น  คลิกเครื่องหมายถูก  ตกลงและยอมรับเงื่อนไข    คลิก  ปุ่ม ยืนยัน 

วิธีการ ขั้นตอน ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บ./ด. (3 เดือน) เน้นย้ำใครมีสิทธิ์บ้าง
วิธีการ ขั้นตอน ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บ./ด. (3 เดือน) เน้นย้ำใครมีสิทธิ์บ้าง 9

2. ที่หน้าต่างกรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน  ให้ครบถ้วน  ตรวจสอบช่องที่มี  * ต้องกรอก

วิธีการ ขั้นตอน ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บ./ด. (3 เดือน) เน้นย้ำใครมีสิทธิ์บ้าง
วิธีการ ขั้นตอน ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บ./ด. (3 เดือน) เน้นย้ำใครมีสิทธิ์บ้าง 10

3. กรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของท่าน  ได้แก่ บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหงัด รหัสไปรษณีย์ และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ถ้าเหมือนกันให้คลิก เหมือนที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ จากนั้นกดปุ่ม  ดำเนินการต่อ ตรวจสอบช่องที่มี  * ต้องกรอก

วิธีการ ขั้นตอน ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บ./ด. (3 เดือน) เน้นย้ำใครมีสิทธิ์บ้าง
วิธีการ ขั้นตอน ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บ./ด. (3 เดือน) เน้นย้ำใครมีสิทธิ์บ้าง 11

4.กรอกข้อมูล อาชีพ  และผลกระทบจาก Covid-19  จากนั้น คลิก ดำเนินการต่อ

วิธีการ ขั้นตอน ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บ./ด. (3 เดือน) เน้นย้ำใครมีสิทธิ์บ้าง 12

5.เลือกประเภทการทำงาน มีนายจ้าง/ไม่มีนายจ้าง   เลือกใส่รายละเอียดอาชีพ   จากนั้นคลิกเครื่องหมายถูก เพื่อยอมรับเงื่อนไข

วิธีการ ขั้นตอน ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บ./ด. (3 เดือน) เน้นย้ำใครมีสิทธิ์บ้าง 13

6. กรอกตัวอักษรภาพที่ท่านเห็นในลงในช่อง  คลิก ปุ่ม ลงทะเบียน   จากนั้นก็รอรับ SMS

วิธีการ ขั้นตอน ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บ./ด. (3 เดือน) เน้นย้ำใครมีสิทธิ์บ้าง 14

ผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เพื่อรับเงิน 5000 บาทจากรัฐบาลผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คือบุคคลดังต่อไปนี้ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19

 • แรงงานลูกจ้าง
 • ลูกจ้างชั่วคราว
 • อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
 • ผู้ประกันตนตาม ม.39 กับ ม.40 ที่เป็นอาชีพอิสระสามารถ ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เพื่อรับเงิน 5,000 บาทได้เช่นกัน
 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ยังจ่ายไม่ครบ 6 เดือนสามารถ ลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท ได้เช่นกัน (เพราะคุณสมบัติยังไม่ครบเงื่อนไขการได้เงินทดแทนกรณีว่างงาน)
 • ในกรณีที่ประกอบอาชีพอิสระแต่ไม่มีนายจ้าง จะได้รับสิทธิ์ในการ ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เพื่อรับเงิน 5,000 บาทได้หรือไม่? ทางด้าน ดร.รัชดา ธนาดิเรก (รองโฆษกรัฐบาล) ชี้แจงว่า “มีสิทธิ์ค่ะ ถือเป็นอาชีพอิสระ ในการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะให้กรอกว่าได้รับผลกระทบจาก #โควิด19 อย่างไร คาดว่า จะเปิดให้ลงทะเบียน 28มี.ค.ค่ะ”
 • ตัวอย่างอาชีพ และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ (ชัดเจน) ได้แก่ ร้านทำผม สปา ผับ บาร์ ขายของ นวด ขับแท็กซี่ ไกด์ วินมอเตอร์ไซด์ และธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น
 • หมายเหตุ: อาชีพอิสระอื่นๆ อย่างเช่น outsource, แม่บ้านรับจ้างทำความสะอาดบ้าน, ผลิตสินค้าที่บ้านส่งร้านค้า, และอาชีพอิสระอื่นๆ ที่ไม่ได้รับผลจากการที่ต้องปิดกิจการโดยตรง อาจจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม (ซึ่งอาจจะช้ากว่าอาชีพที่ได้รับผลแบบชัดเจน)

ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน

เพิ่มเติมสำหรับใครที่สงสัยว่า ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เพื่อรับเงิน 5000 บาทเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ในครั้งนี้มีใครบ้าง ในเบื้องต้นจะประกอบด้วยกลุ่มต่อไปนี้

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่คุณสมบัติครบเงื่อนไขการได้เงินทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมอยู่แล้ว
 • ข้าราชการและข้าราชการบำนาญ
 • เกษตรกร (เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออื่นอยู่แล้ว) กรณีที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้ จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง
 • ผู้ที่ไม่ได้ทำงานอยู่แล้ว (ว่างงาน)
 • ผู้ที่อยู่ในสถานะนักเรียนหรือนักศึกษา
 • ลูกจ้างที่ไม่ได้หยุดงาน (ยังทำงานได้เงินอยู่ตามปกติ)
 • ในกรณีที่ประกอบอาชีพอิสระและทำเกษตรเป็นอาชีพเสริม ถ้าเลือกลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท 3 เดือนที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะไม่สามารถรับเงินช่วยเหลือสำหรับภาคเกษตรได้อีก (ที่อาจจะออกมาในอนาคต)

ลิงค์ลงทะเบีึยน

ที่มา : www.เราไม่ทิ้งกัน.com

117 ความคิดเห็น

 1. ลงทะเบียนไม่สำเร็จสักที..ตกงานมา2เดือนล่ะลำบากมากคับครอบครัวยุกับแม่ เพียงลำพังแค่2คน งานก็ไม่มีทำ

 2. ให้เวลาอีก1เดื่อนเพราะเรายังไม่ได้ลงเราของหจิงๆให้โอกากาฟคนที่ยังไม่ได้ลง

 3. ยายของฉันวัย 71ปี แก่ไม่มีใครบงให้ อยากรุ้ตอนนี้มีการทะเบียนย้อนหลังหรือเงินเยียวยาด้านไหนชดเฉยได้บ้างคะ ฉันกำลังตามเรื่องทะเบียนค่ะ

 4. อยากขอความกรุณาให้คนที่ไม่เคยได้ลงทะเบียนเพราะมีเหตุุผลไปเปิดบัญชีไม่ทันและเป็นผุ้ต้องขังที่เพิ่งพ้นโทษและยังหางานทำไม่ได้
  เพราะมาติดโควิด19จึงขอความกรุณาและให้โอกาศเพราะไม่มีเงินไปเปิดบัญชีและยังหางานทำไม่ได้โปรดพิษจรณาด้วยคัปขอบคุณคัป

 5. โดนตัดสิทธื์เพราะนายจ้างเราขายรถตู้ไปไม่มีหลักฐานให้เชื่อว่าเราขับรถตู่อยู่จิงโดนทบทวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์อย่างไม่มีเหตุผลคิดว่าเราตกงานว่างงานอยู่แล้วเลยไม่ยอมจ่ายเราทั้งที่เราก้อเดือดร้อนอยู่แล้วอย่างงี้เราสามารถลงทะเบียนใหม่อีกรอบได้ไหมคับพี่น้อง

 6. ไม่ได้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน บัตรคนจนก็ไม่มีไม่เคยได้รับการเยืยวยาสักอย่างเลยคะ พอจะมีทางไหนมั่งทีได้ลงจะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

 7. ไม่ได้ลงทะเบียนเลยค่ะ
  เนื่องจากคูู่ว่าจะลงทะเบียนได้ยังไง
  เพราะช่วงที่เปิดให้ลงทะเบียน
  ดิฉันลำบากมาก
  ต้องนอนคามชายหาย
  เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับเค้า
  มารู้อีกทีก็วันสุดท้ายแล้ว
  แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้จะลงได้ยังไง
  โทรศัพท์มือถือก็ไม่มี
  จะเข้าร้านอินเตอร์เน็ตก็ยาก
  เพราะแค่ค่าข้าวที่จะกินทุกวันนี่ก็ว่ายากแล้วน่ะค่ะ
  ช่วยเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งเถอะนะคะ
  ขอร้องล่ะคะ! คือตอนนี้ดิฉันลำบากมากค่ะ
  ไหนจะเรื่องงานที่ไม่มี ที่อยู่ก็ไม่มี เงินก็หายาก มิหนำซ้ำ ดิฉันยังติดโรคอีกด้วยค่ะ มันก็เลยเป็นเรื่องยากที่จะหางานทำน่ะค่ะ
  ?????
  ???ขอร้องล่ะค่ะ!???
  ???โปรด! เมตตาดิฉันด้วยเถอะนะคะ.???

 8. ตกงานมา3 เดือนแล้ว บัตรคนจนก้อทำไม่ได้ เงินเยียวยาก้อไม่ได้ นี่หรือรัฐบาลไทย ไม่ให้ให้คนที่ตกงานจริงๆบ้างว้า เซ็งๆๆๆๆ

 9. ลงทะเบียนใหม่ได้ไหมหนูไม่เคยได้รับสิทธิ์อะไรเลยลำบากเหมือนกันค่ะ

 10. ไม่เข้าใจเลยค่ะในเมื่อเราไม่มีสิทธิประกันสังคมอะไรทั้งนั้นแต่ไปลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแต่กลับเราไม่มีรับสิทธิทั้งๆที่เราก็ตกงานไม่มีงานทำใหนจะต้องเลี้ยงลูกอีกตั้งสามคนเรากระว่าจะได้รับสิทธิช่วยเหลือแต่กลับไม่ได้รับสิทธิ์งานก็ไม่มีทำใหนจะต้องเลี้ยงลูกอีกตั้งสามคน เราและลูกอีกสามคนจะอดตายยุแล้ว ขอร้องช่วยเห็นใจครอบครัวเราสี่คนแม่ลุก

 11. ไม่ได้รับเงินเพราะผิดพลาดหมายเลขบัญชีก็เลยกดยกเลิกแล้วจะได้รับเงินอะไรบ้างค่ะยังไม่ได้รับเงินอะไรกับเขาเลยค่ะจะมีทางจะได้เปล่าค่ะ

 12. ตรวจสอบสิทธิ์ก็ขึ้นว่า’ไม่สามารถทำรายการต่อใหม่ได้’แล้วอย่างนี้จะต้องแก้ไขยังไงคะ หนูไม่เคยได้รับสิทธิ์อะไรเลย บัตรคนจน.สวัสดิการก็ไม่ได้ หนูก็แย่ลำบากเหมือนกันนะคะมีรายจ่ายแต่ไม่มีรายรับเลยค่ะ หนูต้องทำอย่างไรบ้างคะตอบหนูทีขอบคุณค่ะ

 13. อยากทราบโครงการเที่ยวถ้าเราไม่ได้พักรร.เราพักตามคอนโดที่เจ้าของห้แงปล่อยเช่าจะได้เงินจากรัฐไหมช่วยตอบที่ผู้รู้

 14. เรายังไม่ได้เลยกับโครงการเราไม่ทิ้งกันถอดใจแล้วจริงๆๆงานก็ไม่ได้ทำเงินเยียวยาก็ไม่ได้

 15. ทำไมผมลงทะเบียนไม่ได้ละคับผมอยากรู้ว่าผมยังมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาหรือไม่ต้องมำอย่างไรคับ

 16. ผมลงไม่ได้คัฟยังไม่ได้ความช่วยเหลืออะไรจากทางภาครัฐเลยมีแต่บัตรคนจนคัฟที่ว่าจะมีช่วยเยียวยา3000ก้ไม่เห้นมีเข้าให้มีเพิ่ม100บาทเท่านั้นคัฟแย่จะตายอยู่่ครับช่วยๆผมหน่อย

 17. ยังไม่เคยได้เงินเยียวยาเลยครับ ตอนนี้ก็ไม่มีงานทำคำรับ ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

 18. ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยครับ ลงไม่ทันช่วงนั้นโทรศัพท์เสีย ตามข่าวสารไม่ทันครับ ขอให้มีการพิจารณาอนุมัติเปิดรอบ2สำหรับคนเดือนร้อนและตดกล่ขด้วยครับ

 19. ลงทะเบียนเเล้วแต่หมายเลขหลังบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
  ทำยังงัยจะได้รับเยี่ยวคร้า

 20. ทำไม​คนเค้าตกงานจิงๆถึงไม่ได้อะครับผมหางานมาเป็นเดื่อนแล้วยังไม่ได้เลยคนเค้าตกงานจิงๆก็ไม่ได้

 21. สุดท้ายตรวจสอบแล้วก็ปรากฎว่าที่ลงทะเบียน เยียวยานี้กับ ธนาคารกสิกร แต่บัญชีผูกกับออมสิน (บัญชีไม่เดินมา1ปี)ข้อความที่ได้กำลังตรวจสอบ เบอร์ที่ลงทะเบียนหายติดต่อไม่ได้พักหนึ่งและได้ขอรับซิมใหม่เบอร์เดิม แต่เข้าไปแล้วข้อความหายหมดแล้วค่ะทั้งรูปที่ถ่่่่ายไว้ก็หาย ที่ได้กลับมาเป็นให้กู้ฉุกเฉินแทนค่ะ(ซ่วยมากๆ)จะติดต่อใครอีกได้ค่ะ

 22. ผมก็ไม่ได้ลงทะเบียนครับเงินเยียวยาก็ไม่ได้บัตรคนจนก็ไม่มีครับจะเปิดลงทะเบียนอีกหรือเปล่าครับ

 23. คนไทย 1.7ล้าน คน.ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ…ถูกตัดสิทธิ์อย่างไม่เป็นธรรม. ก.การคลัง ปิดโครงการหนีไปแล้ว..เจ๊ง เงินหมดแล้ว

 24. ผมลงทะเบียนไม่สำเร็จครับไม่ไก้รับเงินเยียวยาอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ตกงานครับผมจะมีวิธีใดที่จะได้รับสิทธิ์เหมือนคนอื่นครับช่วยบอกวิธีหน่อยตอนนี้เดือดร้อนมากครับ

 25. “”””””””แล้วคนแบบนี้ต้องมีอีกเยอะแบบผมเนี่ยใครรู้บอกหน่อยต้องทำไง”””””””
  รอบแรกลงทะเบียนก็ไม่ได้ครับติดมีมาตรา33
  ทำงานบริษัทเดือนกว่าๆไม่รู้ว่ายุยุก็มีประกันสังคมออกงานมาก็ม่คยส่งม่เคยติดต่อประกันสังคมเลย ขอผู้รู้บอกหน่อยครับ

 26. ทำไงดีคับผมลงทะเบียนไม่ทันคับจะลงตอนนี้ทันป่าวคับผมลำบากมาก

 27. ผมเป็นอีกคนนึงไม่ได้สิทธ์มตาการเยียวยาจาก
  ทางรัฐบาลเลยไม่มีงานทำตกงานมาหลายเดือนแล้ว
  ครับลงทะเบียนไม่ได้ครับ.เดือดร้อนมากๆครับ
  ขอความช้วยเหลือจากผู้ที่มีใจเมตาช้วยตรวจสิทธ์การลงทะเบียน
  ขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลให้ที.ผม.น.วันชัย ศิริพงษ์เลขบัตร.ป.ช.2600100017984.ครับ

 28. ยังไม่เคยได้เลย รอบที่แล้วก็ติดประกันสังคม​ ไม่เข้าใจเหมือนว่าเงินทดแทนว่างงาน​ปกติไม่มีโควิตก็เป็นสิทธิ์ที่ได้รับุยุแล้วไม่ใช่หรอ​ แล้วทำไมต้องเอามารวมกันกับเงินเยียวยาด้วย​ เฉลี่ย​ๆดูแล้วเงินทดแทนกรณีว่างงาน​ได้3เดือน​ ก็ได้ประมาณเท่ากับเงินเยียวยา​แค่นั้น​ แทนที่จะให้เพิ่มขึ้นกว่านี้ถ้าเอามารวมกันเงินว่างงานได้3, 000ก็ว่าไปและเงินเยียวยาได้5,000ก็ว่าไปรวมๆกันก็จะ8, 000เดือนๆนึงน่าจะได้ประมานนี้​ อันนี้อะไรได้เดือนละ่4, 500งงเหมือนกัน​ หมดสิทธิ์​เงินประกันสังคมาแล้ว​ ถ้ามีลงทะเบียนรวมนี้ก็ขอให้ได้หน่อยเถอะ​ ลำบากมากๆตั้งแต่ได้ออกจากงานเงินจ่ายค่าไฟค่าน้ำแทปจะไ่ม่มี​ บัตรและสิทธิ์ของรัฐบาลก็ไม่มีสักอย่าง​มีแตพ่อได้เงินผู้​สูงอายุอย่างเดียวแค่นั้น

 29. ผมลงทะเบียนเเล้ว
  เเต่เค้าบอกว่าลงทะเบียน
  ไม่สำเร็จข้อมูลบัตรประชาชน
  ไม่ถูกต้อง

 30. เคยได้รับสิทธิ์​สินเชื่อ​ จากธนาคาร​ถึงขั้นตอนการนัดทำสัญญา​ แต่เงียบไปไม่มีติดต่อมาอีกเลย​ จนโควิดมารอบ2​ ธนาคารก็ไม่มีติดต่อมาเลยค่ะ

 31. ผมไม่ใด้ลงทะเบียนเยียวยา5000สามเดือนผมไม่มีเงินไปเปิดสมุดบัญชีธนาคาร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่