หน้าแรก ข่าวทั่วไป นครสวรรค์จัดหนัก “ไม่สวมหน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า” ออกนอกเคหสถาน ปรับ สองหมื่น

นครสวรรค์จัดหนัก “ไม่สวมหน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า” ออกนอกเคหสถาน ปรับ สองหมื่น

นครสวรรค์จัดหนัก "ไม่สวมหน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า" ออกนอกเคหสถาน ปรับ สองหมื่น

40
0
นครสวรรค์จัดหนัก
นครสวรรค์จัดหนัก "ไม่สวมหน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า" ออกนอกเคหสถาน ปรับ สองหมื่น

นครสวรรค์จัดหนัก “ไม่สวมหน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า” ออกนอกเคหสถาน ปรับ สองหมื่น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหัดนครสวรรค์ ลงนามในคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 7 ) โดยมีรายละเอียด ห้ามมิให้ประชาชนออกจากที่พักหรือเคหสถาน โดยไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท

นครสวรรค์จัดหนัก "ไม่สวมหน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า" ออกนอกเคหสถาน ปรับ สองหมื่น
นครสวรรค์จัดหนัก “ไม่สวมหน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า” ออกนอกเคหสถาน ปรับ สองหมื่น

นครสวรรค์จัดหนัก "ไม่สวมหน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า" ออกนอกเคหสถาน ปรับ สองหมื่น
นครสวรรค์จัดหนัก “ไม่สวมหน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า” ออกนอกเคหสถาน ปรับ สองหมื่น

ขอบคุณที่มา : เพจ Chainat In Love

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here