การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กร ดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 23 ธันวาคม 2565
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กร ดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 23 ธันวาคม 2565

การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กร ดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 ธันวาคม 2565

ขอเชิญชวนร่วมสมัครและเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น สาขาต่างๆ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น ๑๒ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อพิจารณาทบทวนรางวัล และกรอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น สาขาต่างๆ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ิมติที่ประชุมฯ กำหนดให้พิจารณาคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่ายงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนคิด “พลังสตรีและด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์วัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” จำนวน ๑๖ สาขา ๗๑ รางวัล และกำหนดให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ นำหลักเกณฑ์ซึ่งกำหนดให้สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลทุกรางวัล ต้องมีคณสมบัติ เรื่อง บทบาทการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิสตรี หรือการพัฒนาศักยภาพสตรีเป็นแนวทางหลักในการพิจารณาคัดเลือกฯ คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล จึงขอเชิญชวนร่วมสมัครและเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือก โดยสอบถามรายละเอียดและส่งประวัติและผลงานได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

หลักเกณฑ์ คัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ (จำนวน ๑๖ สาขา ๗๑ รางวัล)

การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กร ดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 ธันวาคม 2565
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กร ดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 ธันวาคม 2565

โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ และใบสมัครได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11_oa8xuQmHCZOl0F5obMVSzu7ketpX6o


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2659 6754 Facebook เพจ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่