สพฐ.รายงานผลติดตามการเรียนช่วงเปิดเทอมในสถานการณ์โควิด -19 ส่วนมากสอนแบบ On-Site คิดเป็นร้อยละ 42.34
สพฐ.รายงานผลติดตามการเรียนช่วงเปิดเทอมในสถานการณ์โควิด -19 ส่วนมากสอนแบบ On-Site คิดเป็นร้อยละ 42.34

สพฐ.รายงานผลติดตามการเรียนช่วงเปิดเทอมในสถานการณ์โควิด -19 ส่วนมากสอนแบบ On-Site คิดเป็นร้อยละ 42.34

สพฐ.รายงานผลติดตามการเรียนช่วงเปิดเทอมในสถานการณ์โควิด -19 ส่วนมากสอนแบบ On-Site คิดเป็นร้อยละ 42.34
สพฐ.รายงานผลติดตามการเรียนช่วงเปิดเทอมในสถานการณ์โควิด -19 ส่วนมากสอนแบบ On-Site คิดเป็นร้อยละ 42.34

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.ซึ่งในที่ประชุม ได้สรุปผลการติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสถานการณ์เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค.2563

ซึ่งผลมีดังนี้มีจำนวนโรงเรียนที่ออกติดตามการเรียนการสอนทั้งสิ้น 111 โรงเรียน แบ่งได้ 6 ภาค

-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 38 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.32

-ภาคกลางและกรุงเทพฯ จำนวน 24 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.62

-ภาคเหนือ จำนวน 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.22

-ภาคตะวันออก จำนวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ15.32

-ภาคใต้ จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.20

-ภาคใต้(จังหวัดในเขตชายแดน) จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.41

โดยแบ่งออกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา(สพป.) จำนวน 67 โรง คิดเป็นร้อยละ 60.36และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา(สพม.) จำนวน 44 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.64

และจากการติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาพบว่า ส่วนมากจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site จำนวน 47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ42.34

ขอบคุณที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่