หน้าแรก ข่าวการศึกษา ศธ. แจงปมเลิกจ้างครูดอย ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

ศธ. แจงปมเลิกจ้างครูดอย ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

133
0
ศธ. แจงปมเลิกจ้างครูดอย ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
ศธ. แจงปมเลิกจ้างครูดอย ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

ศธ. แจงปมเลิกจ้างครูดอย ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

ศธ. แจงปมเลิกจ้างครูดอย ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
ศธ. แจงปมเลิกจ้างครูดอย ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

วันที่ 25 กันยายน 2564 นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากกรณีที่นางสาววรกานต์ เกตุรัตนสมบูรณ์ หรือครูบีม อดีตครูอัตราจ้างในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ออกมาร้องเรียนกับสื่อว่าตนเองถูกผู้อำนวยการโรงเรียนเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม จึงได้สอบถามไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว

นางสาวอรพินทร์ กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้รับการชี้แจงจากนายคุณาพิช​ศ​น์​ แซม​สีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ในกรณีดังกล่าวว่า นางสาววรกานต์ ได้รับการจ้างให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งดังกล่าวเพื่อให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มีหน้าที่ดําเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ. กําหนด และเบิกจ่ายค่าจ้างตามการรับรองการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ประจําเดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าจ้าง

จากนั้น ศูนย์การเรียนรู้ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ที่ 16/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 ประกอบด้วย 1. ด.ต.อริยะ ธันยพรประทาน ครูใหญ่ ศกร.ตชด.บ้านวาทู เป็นประธานกรรมการ 2. นายสุภัค อมรใฝ่วจี ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นกรรมการ และ 3. ส.ต.ท.ณัฐภูมิ จันทร์บ่อแก้ว ครู ต.ช.ด.บ้านวาทู เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสาววรกานต์ เกตุรัตนสมบูรณ์ ตําแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โดยสรุปผลการประเมินได้ต่ำกว่าร้อยละ 60 (ประเมินเฉลี่ย ร้อยละ 59.33) และกรรมการลงความเห็นควรเลิกจ้าง พร้อมทั้งแจ้งให้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รับทราบ และมีหนังสือแจ้งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งในการประเมินผลดังกล่าว มีลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้รับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าร้อยละ 60 และไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างจํานวน 2 ราย (รวมนางสาววรกานต์)

หลังจากได้รับผลการประเมินแล้ว นางสาววรกานต์ แจ้งขอเข้าพบ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อขอดูผลคะแนนการประเมินจากครูใหญ่ รร.ต.ช.ด. บ้านวาทู ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 แต่เนื่องจาก ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ติดราชการ จึงให้เข้าพบ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้รักษาราชการแทน โดยนางสาววรกานต์ ได้ยื่นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่มีผู้ลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง และมีกรรมการประเมินจํานวน 2 ราย ซึ่งกรรมการตามคําสั่งที่อ้างถึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. กําหนด

ทั้งนี้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้มีแผนในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น คือให้จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูดูแลนักเรียนประจําโรงเรียนพักนอน ก่อนมีการฟ้องศาลปกครองเกิดขึ้น โดยนางสาววรกานต์ ได้ฟ้องเป็นคดีปกครองต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีเจตนากลั่นแกล้งให้การประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่ต่อสัญญา โดยมีการทําคําให้การแก้ฟ้อง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 จากนั้นทําคําให้การเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 และขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการของศาลในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก่อนดําเนินกระบวนการนั่งพิจารณาคดี

“ขณะนี้ทาง ศธ. กำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำกับและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุด” เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าว

ขอบคุณที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้แจกฟรี!!! รายงานการเข้าอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator เครดิตเพจ ว 21 : PLC แจกไพล์ ฟรีแบบกัลยาณมิตร By ครูส่ง ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้
บทความถัดไปเช็คที่นี่ ลิงก์รับชม และหัวข้อการเสวนาในห้องย่อย การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand วันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่