ศธ.ขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เร่งเตรียมแผนพัฒนา “เด็กอัจฉริยะคิดเลขเร็ว” เต็มตามศักยภาพ
ศธ.ขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เร่งเตรียมแผนพัฒนา “เด็กอัจฉริยะคิดเลขเร็ว” เต็มตามศักยภาพ

ศธ.ขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เร่งเตรียมแผนพัฒนา “เด็กอัจฉริยะคิดเลขเร็ว” เต็มตามศักยภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และนายชยากร ปิยะบัณฑิตกุล คณะที่ปรึกษา รมช.ศธ. หารือร่วมกับนายมนูกิจ บ้านเล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” และคณะครู เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและต่อยอดความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ของนายนิกร วงษ์เจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เข้มแข็ง สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว สถานศึกษา และประเทศ

ศธ.ขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เร่งเตรียมแผนพัฒนา “เด็กอัจฉริยะคิดเลขเร็ว” เต็มตามศักยภาพ
ศธ.ขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เร่งเตรียมแผนพัฒนา “เด็กอัจฉริยะคิดเลขเร็ว” เต็มตามศักยภาพ
ศธ.ขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เร่งเตรียมแผนพัฒนา “เด็กอัจฉริยะคิดเลขเร็ว” เต็มตามศักยภาพ
ศธ.ขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เร่งเตรียมแผนพัฒนา “เด็กอัจฉริยะคิดเลขเร็ว” เต็มตามศักยภาพ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า เป็นข้อสั่งการและข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และประเทศ โดยเน้นต่อยอดความเป็นเลิศด้านวิชาการ ขยายผลเด็กดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนที่อยู่เชิงสร้างสรรค์

ในกรณี นายนิกร วงษ์เจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ซึ่งได้แสดงความอัจฉริยะในการคิดเลขเร็วภายใน 5 นาที จนสามารถคว้าทุนการศึกษา 50,000 บาท จากทางรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม เกมโชว์ด้านวิชาการที่เปิดโอกาสให้เด็กเก่งแต่ขาดแคลนได้ประลองปัญญาเพื่อชิงทุนการศึกษา จึงนำมาสู่การหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวันนี้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ที่จะเป็นแนวทางในการก้าวสู่อาชีพหรือเป้าหมายตามความถนัดอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นการขยายผลความเก่ง เทคนิค วิธีการคิดเลขเร็ว ในหมู่เพื่อนพี่น้องนักเรียนคนอื่น ๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แม้จะมีความขาดแคลนในหลายส่วนก็ตาม

“ได้นำข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาขับเคลื่อนและหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และแม้รัฐมนตรีจะไม่ได้กำกับดูแล สพฐ. แต่งานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ก็จะให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมสร้างเด็กไทยร่วมกัน ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะอาชีพในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการมีงานทำ และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจากการพูดคุยกับนายนิกร พบว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาด สุภาพเรียบร้อย มีความกตัญญูกตเวทิตา ตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนเพื่อมีงานทำที่มั่นคงและสามารถดูแลครอบครัวได้ โดยมีความใฝ่ฝันจะเป็นนักบัญชี เพราะชอบเรื่องตัวเลขและคณิตศาสตร์

จึงได้มอบรองผู้อำนวยการโรงเรียน (นายมนูกิจ บ้านเล้า) และคณะครู ช่วยให้คำปรึกษาและแนะแนวเรื่องการเรียนต่อ ทั้งข้อมูลแผนการเรียน สถานศึกษา ทุนการศึกษาไปจนถึงโครงการต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมศักยภาพอย่างถูกทิศทาง สิ่งสำคัญคือ ขอให้โรงเรียนขยายผลความเก่งด้านคิดเลขเร็วสู่เด็กคนอื่นในโรงเรียน ในลักษณะการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการคิดเลขเร็ว ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ อีกหลายคน ในขณะเดียวกันก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับนายนิกรที่สร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียน

ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาของ รมช.ศธ. ซึ่งมีดีกรีการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ Master of Science จากสหรัฐอเมริกา ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง รับที่จะเป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแล พัฒนาต่อยอดความชอบด้านตัวเลข ไปสู่ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ “ระดับช้างเผือก” เพื่อนำความเก่งออกมาสร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ขอบคุณที่มา : เฟชบุ้ค ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

บทความก่อนหน้านี้ด่วนที่สุด !! คำอธิบาย หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ทุกส่วนราชการ สำหรับการย้าย ปี 2563
บทความถัดไปสพฐ.เผย ยอดสมัครครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปทะลักแสนกว่าคน กศจ.สงขลามียอดผู้สมัครมากที่สุด
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่