ดาวน์โหลดได้แล้ว!! เกียรติบัตร การประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลดได้แล้ว!! เกียรติบัตร การประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดได้แล้ว!! เกียรติบัตร การประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพฐ.ได้คัดเลือกโรงเรียนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจัดทำเกียรติบัตรสำหรับการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดได้ในลิงค์ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลดได้แล้ว!! เกียรติบัตร การประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ ศรต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลดได้แล้ว!! เกียรติบัตร การประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ ศรต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร ตาม Link ด้านล่าง

เกียรติบัตรสำหรับการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พ.ศ.2563

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดได้แล้ว!! เกียรติบัตร การประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน

http://1tambon1school.innoobec.com/?page_id=3946

ตรวจสอบรายเขต

http://1tambon1school.innoobec.com/?page_id=3952

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

http://1tambon1school.innoobec.com/?page_id=3964

สามารถค้นหาชื่อโรงเรียนของท่าน และคลิกดาวร์โหลดได้หลังรายชื่อครับ

ดาวน์โหลดได้แล้ว!! เกียรติบัตร การประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่