ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่
ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่

ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเตือนแรกบรรจุใหม่ ดังนี้

๑. การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ตามข้อ ๑.๒ – ๑.๓ และข้อ ๒.๒ – ๒.๓ ของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ของหนังสือที่อ้างถึง ๑ ให้ดำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๑.๑ กรณีที่ได้รับคุณวุฒิที่ ก.ค ศ รับรอง ภายหลังการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าชั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓

๑.๒ กรณีที่ได้รับการปรับเงินเดือนและหรือเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ๑’๖ หรือ ก.พ.๗) ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการในการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก ค.ศ. รับรอง ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓

๒. กรณีจะพิจารณาว่า การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ด้วยคุณวุฒิระดับปริญญาโททั่วไป หรือคุณวุฒิระดับปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ของหนังสือที่อ้างถึง ๑ ให้ตรวจสอบได้จากระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.www.otepc.go.th

ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่
ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ 3
ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่
ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ 4

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ : https://otepc.go.th/th/content_page/item/4933-13-2567.html?preview=1

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่