หน้าแรก ข่าวการศึกษา การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564 ส่งผลงานภายใน 30 เมษายน 2564

การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564 ส่งผลงานภายใน 30 เมษายน 2564

การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564 ส่งผลงานภายใน 30 เมษายน 2564

957
0
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564 ส่งผลงานภายใน 30 เมษายน 2564
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564 ส่งผลงานภายใน 30 เมษายน 2564

การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564 ส่งผลงานภายใน 30 เมษายน 2564

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน การสรรหา และพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะดําเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน ดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจําปี ๒๕๖๔ จํานวน ๑๑ สาขา โดยแบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และองค์กรที่ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงขอประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน ดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจําปี ๒๕๖๔ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานของเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและ เยาวชน และองค์กรที่ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยมีรายละเอียด การเสนอผลงาน และกรอบหลักเกณฑ์การสรรหาพิจารณาคัดเลือกตามแนบท้ายประกาศนี้

การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564 ส่งผลงานภายใน 30 เมษายน 2564
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564 ส่งผลงานภายใน 30 เมษายน 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนบางละมุง
บทความถัดไปเชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้หัวข้อ “Gender Equality” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่