การจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.พ.3) ปีการศึกษา 2566
การจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.พ.3) ปีการศึกษา 2566

การจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.พ.3) ปีการศึกษา 2566

ระบบ Single Sign-On (SSO) เป็นระบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โดย Log In ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ทุกระบบงานตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องทำการสมัคร Admin School เพื่อทำหน้าที่กำหนดสิทธิ์การใช้ระบบงานให้บุคลากรในโรงเรียน1 โรงเรียน : 1 Admin School

การจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.พ.3) ปีการศึกษา 2566 5
การจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.พ.3) ปีการศึกษา 2566
การจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.พ.3) ปีการศึกษา 2566 6
การจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.พ.3) ปีการศึกษา 2566 7
การจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.พ.3) ปีการศึกษา 2566 8

ขั้นตอนการจัดทำรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)

01 กำหนดปฏิทินการศึกษา ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน >> ปฏิทินการศึกษา

02 การบันทึกหรือนำเข้านักเรียน ระบบระเบียนนักเรียน >> รับสมัครนักเรียน

03 การบันทึกหรือนำเข้ารายวิชา ระบบบริหารจัดการหลักสูตร >> รายวิชาสามัญ/รายวิชาอิสลาม

04 การบันทึกหรือนำเข้าผลการเรียน ระบบวัดผลการเรียน >> บันทึกผลการเรียนรายบุคคล/นำเข้าผลการเรียนจาก Excel

05 การคำนวณผลการเรียน ระบบวัดผลการเรียน >> คำนวณผลการเรียน GPA

06 การตั้งค่าสำเร็จการศึกษา ระบบสำเร็จการศึกษา >> ตั้งค่าสำเร็จการศึกษา

07 บันทึกสำเร็จการศึกษา ระบบสำเร็จการศึกษา >> บันทึกสำเร็จศึกษา

08 การบันทึกเลขที่ ปพ.1/ปพ.2 ระบบสำเร็จการศึกษา >> บันทึกเลขที่ ปพ. 1/ บันทึกเลขที่ ปพ.2

09 การจัดทำรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) พิมพ์รายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ระบบสำเร็จการศึกษา >> พิมพ์รายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่