ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไปรต้านทุจริตศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

1.ให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกโรงเรียน และโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา( หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ โดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม

2.ให้โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform) เป็นสื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดมีความพร้อม สามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้โดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมได้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าว ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบในการประสานงานการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป 3
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป 4

ขอบคุณที่มา : สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่