หน้าแรก ข่าวการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จิตอาสาพระราชทาน เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบัน

กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จิตอาสาพระราชทาน เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบัน

กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จิตอาสาพระราชทาน เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบัน

1071
0
กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จิตอาสาพระราชทาน เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบัน
กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จิตอาสาพระราชทาน เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบัน

กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จิตอาสาพระราชทาน เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบัน

กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จิตอาสาพระราชทาน เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบัน
กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จิตอาสาพระราชทาน เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบัน

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมวางแผนการดำเนินงานการลงพื้นที่ เพื่อบรรยายความรู้ ปลูกฝังอุดมการณ์ เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้แทนองค์กรหลัก เจ้าหน้าที่ และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 550 คน เข้าร่วมการประชุม ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ของ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรหลักในการจัดกิจกรรมอบรมจิตอาสาให้เป็นรูปแบบเดียว โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมสร้างความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จิตอาสาพระราชทาน เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบัน
กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จิตอาสาพระราชทาน เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบัน

ในเบื้องต้นจะจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนในสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ และในอนาคตจะขยายผลการอบรมจิตอาสาให้กับลูกเสือทุกคน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

สำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทาน (Royal Thai Volunteers) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ 904 เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ตามพระราโชบายและสมพระเกียรติ

ขอบคุณที่มาและเนื้อหา : เว็บไซต์ ศธ 360 องศา

บทความก่อนหน้านี้รมว.ศึกษาธิการ แถลง ยัน 10 ข้อเรียกร้องจากกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว ส่วนการแต่งกายอาจจะยังไม่จำเป็นที่ต้องแก้ปัญหา
บทความถัดไปแนะนำสุดยอดเครื่องมือ Dicut ลบพื้นหลังได้ ใน 5 วินาที ในคลิกเดียว ฟรี!!!
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่