ลิงก์ประเมินรับเกียรติบัตร เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในอุดมคติ (Technology for Ideal Education) วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร
ลิงก์ประเมินรับเกียรติบัตร เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในอุดมคติ (Technology for Ideal Education) วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร

ลิงก์ประเมินรับเกียรติบัตร เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในอุดมคติ (Technology for Ideal Education) วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ในอุดมคติ (Technology for Ideal Education) แบบออนไลน์
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมได้รับเกียรติบัตรจากคณะศึกษาศาสตร์

มี 4 หัวข้อ ดังนี้
-“การจัดสภาพแวดล้อมสมาร์ทคลาสรูมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้” โดย นางสาวฐานิตา แก้วศรี ศึกษานิเทศก์ สพม.กำแพงเพชร
-“การพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา” โดย นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
-“เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล” โดย นางสาวนฐา ศรีนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
-“การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ” โดย นายสมฤทธิ์ วันชัย ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม.แพร่

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566

ลงทะเบียนเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

เข้าร่วมกิจกรรมได้วันนี้ เวลา 08.30 น.- 12.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในอุดมคติ (Technology for Ideal Education) วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร
ลิงก์ประเมินรับเกียรติบัตร เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในอุดมคติ (Technology for Ideal Education) วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 3

ช่องทางการอบรม

 • ลิงก์เข้าอบรม ผ่าน ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ห้อง ZOOM Topic:เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในอุดมคติ
  Time:Jan 22, 2023 08:00 AM Bangkok
  Join Zoom Meeting
  https://zoom.us/j/91438453528…
  Meeting ID: 914 3845 3528
  Passcode: 105622
ลิงก์ประเมินรับเกียรติบัตร เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในอุดมคติ (Technology for Ideal Education) วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 4

*** หมายเหตุ การรับเกียรติบัตรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญทำแบบทดสอบ Pre O-NET ออนไลน์ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
บทความถัดไปลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตรโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเขียนประเด็นท้าทายอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่