0
0
ขอเชิญส่งผลงาน รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2567 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2567
0
ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 35 เรื่อง ภัยพิบัติใกล้ตัว (5) “เตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิด” วันที่ 17 สิงหาคม 2567 เรียนรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
0
แบบทดสอบออนไลน์ ๒๖ มิถุนายน “วันสุนทรภู่” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล โดย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
0
error: Content is protected !!