แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาร่วมสนุกประลองความรู้ ทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เปิดระบบ 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 13 วัน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ตอบกลับอัตโนมัติ

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 3

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และวิดีโอ

ตอนที่ 2 แบบทดสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”
คำชี้แจง :
1. ศึกษาความรู้จากวิดีโอ และทำแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหากผ่านการทดสอบร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ทาง Email หลังจากที่ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว (Email ตอบกลับอัตโนมัติ)

ตอนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
คำชี้แจง :
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ทำแบบประเมินผลนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงกับความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผลต่อตัว ผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใดทั้งสิ้น

หมายเหตุ หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร ให้เข้าอีเมลไปดูตรงจดหมายขยะ ถ้ายังไม่มีให้ทำใหม่ในวันถัดไป เนื่องจากระบบรับจำนวนจำกัด

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่