อบรมออนไลน์ ทดสอบออนไลน์ ช่วงกักตัว COVID-19 มีที่ไหนบ้าง รวมไว้ที่นี่
อบรมออนไลน์ ทดสอบออนไลน์ ช่วงกักตัว COVID-19 มีที่ไหนบ้าง รวมไว้ที่นี่

รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์-ทดสอบออนไลน์ ช่วงกักตัว COVID-19 มีที่ไหนบ้าง รวมไว้ที่นี่ แล้วทางเว็บไซต์ ครูอาชีพ ดอทคอมจะทยอยอัพเดตให้เรื่อย ๆ นะครับ

*** บางเว็บไซต์อาจเข้าไม่ได้เนื่องจากคนลงทะเบียนเต็ม กรุณารอวันถัดไปนะครับ เว็บไซต์ครูอาชีพดอทคอมไม่ได้เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์แต่เพียงรวบรวมมาให้คุณครู เพื่อความสะดวดเท่านั้น ***

คลิกที่นี่เพื่อดูหลักสูตรใหม่ๆ ได้เลยครับ

1. อบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 พร้อมใบประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 90790172_1589813524514526_1581326487879942144_o.jpg
2. อบรมออนไลน์ เรื่อง Digital Literacy จาก สพม. 42 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 90707943_1590567614439117_5270465853387702272_n.jpg
3. อบรมออนไลน์ และทดสอบความรู้ COVID-19 จาก กศน.ชลบุรี อบรมฟรีมีเกียรติบัตร (รับวันละ 1500 คน) คลิกที่นี่อบรมออนไลน์ และทดสอบความรู้ COVID-19 จาก กศน.ชลบุรี อบรมฟรีมีเกียรติบัตร (รับวันละ 1500 คน)
4. การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 มีเกียรติบัตร จากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ cer4-1.jpg
5. การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช คลิกที่นี่ |ศึกษาใบความรู้ที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91069785_3286442184717235_8375949726356340736_o.jpg
6. การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ เริ่มเล่น SafeInternetForKid.com  คลิกที่นี่ | พิมพ์ใบประกาศนียบัตร (Certificate) คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91176655_1316098355266141_621299996125298688_n.jpg
7. วัดความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ ไวรัส covid-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมร้อยเอ็ด คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-82-1024x540.png
8. อบรมออนไลน์ การเข้าใจดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ unnamed-1-1024x759.png
9.ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส (หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 8D8F007C-F68E-4E8A-BE6B-64E4F39218DD-1024x724.jpeg
10. โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบผ่าน80%ได้เกียรติบัตร คลิกที่นี่
* ปิดระบบทำแบบทดสอบ พิมพ์เกียรติบัตรที่นี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91432185_538178316835375_6205570668558286848_n.jpg
11. ทดสอบออนไลน์หลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโควิด-19 โดย สพป.สระบุรี เขต 2 (http://gg.gg/sri2-testcovid-19)    รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ unnamed-2-1024x746.png
12. หลักสูตรทักษะความเข้าใจและการใช้ Digital Literacy ในระบบออนไลน์  โดยสพป.สระบุรี เขต 2 (http://gg.gg/sri2-test-dl)รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ unnamed-3-1-1024x697.png
13. แบบทดสอบการวัดประเมินผลทักษะ วิทยาการคำนวณ โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 2 (คลิกที่นี่)รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Screen-Shot-2563-04-02-at-01.00.20.jpg
14. อบรมออนไลน์ ฟรี การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ มีเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คลิกที่นี่)รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91309959_152537272917730_652707575837491200_n.jpg
15. หลักสูตรแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19โ
โดย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) (คลิกที่นี่)
16. หลักสูตรการบริการจัดการผลการเรียนด้วยระบบ​​School MIS
โดย โรงเรียนบ้านบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต1 (คลิกที่นี่)
17. หลักสูตร ““ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548”” โดยโรงเรียนโนนเทพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (คลิกที่นี่)รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ unnamed-1024x738.jpg
18. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนา กศน.อำเภอพนา สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ (คลิกที่นี่)รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ กศนพนา-1024x709.jpg
19. บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างชั้นเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom อบรมเสร็จได้รับเกียติบัตร (คลิกที่นี่)รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91145378_2556097457830062_2639972940648546304_o-1024x795.jpg
20. แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์ 80% โดย สพป.ชัยภูมิเขต 1 (คลิกที่นี่)รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 69573241-130A-4211-A59A-98808620D315-1024x725.jpeg
21. ทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน จาก กศน.อำเภอวัดเพลง คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 35170435-6D87-45B6-A050-193228C0FB9D.jpeg
22.หลักสูตรการทดสอบความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและนักบริหารการศึกษาอำเภอหนองหาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 คลิกที่นี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91966619_115104236805048_4309287554483486720_o-1024x723.jpg
23.แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น วิธีการป้องกัน และรับมือเกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 คลิกที่นี่ | แบบฟอร์มเปล่าเกียรติบัตรรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ SharedScreenshot-1-1024x741.jpg
24. แบบทดสอบออนไลน์การนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติ คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91297006_10207167860272389_3514699913025814528_o-1-1024x729.jpg
25. อบรมออนไลน์ เรื่อง Active Learning โดยโรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป.ยโสธร เขต 2 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92023750_1332826503585846_2291454155807522816_o.jpg
26.สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 เปิดอบรมออนไลน์ 11 หลักสูตร ทำข้อทดสอบผ่าน 75 % ได้วุฒิบัตรการอบรมด้วยระบบออนไลน์ คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Untitled-1-1-1024x731.jpg
27. ทดสอบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)และการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91728793_2994514993904162_6069975346977964032_o-1024x724.jpg
28. ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560 โรงเรียนพนมสารคาม คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-28.png
29. ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกมต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) โดยจัดทำโดย สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-29.png
30. แบบทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สพป.อุบลราชธานีเขต 2 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-30.png
31. ทดสอบเรื่องทฤษฏีดนตรีไทยเบื้องต้น โดย Kru Pipe Music Krabi PAO School คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-31.png
32. การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา โดย โรงเรียนวัดนาตาขวัญ คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-32.png
33. คำถามส่งเสริมการอ่าน ไข่พระอาทิตย์ ก่อนตอบคำถาม กรุณาอ่าน e-book ไข่พระอาทิตย์ ก่อนตอบคำถาม ค่ะ >> https://bit.ly/2WPpViR ทำแบบทดสอบ 6 ข้อ คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-33.png
34. การทดสอบความรู้ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-34.png
35. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไวรัส COVID-19 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)  คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-35.png
36. หลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-36.png
37.แบบทดสอบโคโรนาไวรัส 2019 (COVID – 19) โดยโรงเรียนวัดดอนสัก คลิกที่นี่ | ไม่ได้เกียรติบัตร คลิกที่นี่
38.แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง โดยโรงเรียนสวนศรีวิทยา คลิกที่นี่
39.แบบทดสอบการคิดขั้นสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92251503_2999494040072924_4594193089077182464_n-1.jpg
40.การวัดประเมินผลทักษะด้าน ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี ดิจิทัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92142785_2999453283410333_713249151374065664_n.jpg
41.แบบทดสอบ หลักสูตรฝึกอบรมและการเรียนออนไลน์ เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ทำแบบทดสอบรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Certificate-for-นายธีระชัย-ใจใส-for-_ข้อมูลผู้ตอบแบบทดสอบออนไลน์__01111-1024x724-1.jpg
42. แบบทดสอบออนไลน์. การทดสอบประเมินความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ google application ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนสิงห์บุรี คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ อบรมสิงห์บุรี.jpg
43.แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องความรู้เรื่องอาเซียนศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92438663_1334553666746463_4816954016015581184_o.jpg
44.ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 จากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม คลิกที่นี่ รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92020188_1334506853417811_6332980791789748224_o.jpg
45.การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 โดย กศน.จ.สงขลา คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92172381_1334505533417943_7576835816433909760_o.jpg
46.ความรู้พื้นฐานลูกเสือโลก โดยสโมสรลูกเสือเม็งรายมหาราช คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92129153_1334495640085599_25794757535989760_o.jpg
47. ระบบการทดสอบความรู้เบื้องต้น COVID-19 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ unnamed-2.jpg
48. แบบทดสอบการพูดสรุปความเรื่องที่ฟังและดู โดย คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91790195_1334238283444668_6278820043006410752_n.jpg
49. แบบทดสอบความรู้ออนไลน์เรื่องการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก(กรับวิทยาทาน) คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92831430_1334231973445299_8896101627753136128_o.jpg
50.ทดสอบความรู้เรื่องความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต โดยวิทยาลับเทคนิคจันทบุรี คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91886169_1334222740112889_7160043668814954496_o.jpg
51.ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE คลิกที่นี่ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
52.แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับจังหวัดยะลา สพป.ยะลา เขต 2 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92055246_3028218547217532_6249494792288337920_o-1024x724.jpg
53.แบบทดสอบวัดประเมินผลหลักสูตรงานวิจัยในชั้นเรียน โดยศูนย์ฝึกอบรม Experttraining คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92219045_3028103253895728_6986370983959461888_o.jpg
54.แบบทดสอบความรู้ เรื่อง แฟนพันธุ์แท้โควิด 19 กับ TO BE YRU คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92138773_3025696020803118_7571356284272771072_o-1024x768.jpg
55. การวัดและประเมินผล หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) โดย สพป.สุรินทร์เขต 3 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92141510_3024014957637891_829135761386242048_o.jpg
56. แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย โรงเรียนศรีใครวิทยา คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92693519_3025908137448573_5549403157261451264_o.jpg

รวมลิงก์ เว็บไซต์อบรมออนไลน์-ทดสอบออนไลน์ ช่วงกักตัว COVID-19 (2)

รวบรวมมาจากหลายๆ เพจในเฟชบุ้คครับ เว็บไซต์ ครูอาชีพดอทคอม ขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วยครับ

แจ้งให้ทราบครับ ครูอาชีพดอทคอม ไม่ได้จัดทำระบบการทำแบบทดสอบหรือการอบรมออนไลน์ขึ้นมา เราเพียงนำเสนอระบบเรียนออนไลน์ต่างๆ มาให้ได้ศึกษาการอบรมออนไลน์ หรือทดสอบออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจ

ระบบต่างๆที่ผู้จัดทำแบบทดสอบขึ้นมา ส่วนมากทำใน Google Drive และมีข้อจำกัดอยู่มากเช่นกัน เนื่องจากหลักสูตรส่วนมาก เช่นแบบทดสอบ สร้างจากระบบที่จำกัดจำนวนคนในการเข้าแต่ละวัน ซึ่งสูงสุดคือ 1,500 คน ถ้าเต็มแล้วจะต้องปิดระบบอัตโนมัติ ระบบการส่งเกียรติบัติสามารถส่งให้ได้เพียง 100 คนต่อวัน

60 ความคิดเห็น

 1. แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์ 80% โดย สพป.ชัยภูมิเขต 1 ทำแบบทดสอบผ่านแล้วยังไม่ได้รับเกียรติบัตรค่ะ

  • ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย โรงเรียนศรีใครวิทยา เลยค่ะ

 2. ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส (หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) ทำแบบทดสอบผ่านแล้วยังไม่ได้เกียรติบัตรค่ะ

 3. แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น วิธีการป้องกัน และรับมือเกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผ่านแล้วยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยค่ะ กรุณาส่งมาด้วยค่ะ

 4. แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น วิธีการป้องกัน และรับมือเกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากเครือข่าย การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ผ่านแล้วยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยค่ะ กรุณาส่งมาด้วยค่ะ /แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น วิธีการป้องกัน และรับมือเกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.กทม ผ่านแล้วยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยค่ะ กรุณาส่งมาด้วยค่ะ

 5. ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องหารคิดแยกแยะระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) ทำผ่านแล้วแต่ไม่สามารถดาวโหลดเกียรติบัตรได้คับ

 6. หลักสูตรการวัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทำแบบทดสอบผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้เกียรติบัตรครับ

 7. อยากสอบถามคะ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ไปหลายตัว แต่ไม่ได้รับเกียรติบัตร พอจะมีลิงค์ให้โหลดไหมคะ

 8. อมรมหลักสูตร” ต้านทุจริตศึกษา ของสพม.33 ” ทำแบบทดสอบแล้ว ได้ 10คะแนนเต็ม และหลักสูตร ” การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของ ม. มหาสารคาม ยังไม่ได้ใบประกาศเลยค่ะ ชื่อ นางณิฎฌานันท์ รัตนรังสฤษฏ์

 9. ทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย โรงเรียนศรีใครวิทยาผ่านเมื่อวาน และวันนี้ เพราะคิดว่าทำผิดหลักเกณฑ์ ทำไมไม่ส่งเกียรติบัตรมาให้ละคะ

 10. หลายวันแลัว ได้ทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย โรงเรียนศรีใครวิทยา ผ่านแล้ว แต่ไม่ได้เกียรติบัตรค่ะ

 11. 1.การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  2.หลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
  3. การทดสอบความรู้ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
  4.ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  5.หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  และอีกหลายอย่างค่ะจำไม่ได้แล้ว “ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเลย” บางตัวนะคะ สอบไปหลายรอบก็ยังไม่ได้สักรอบ

  • เหมือนกันเลยค่ะ ทำแบบทดสอบผ่านหลายใบแต่ไม่ได้รับเกียรติบัตรสักอันเลยค่ะ เช็คอีเมลทุกวันเลย

 12. อบรมออนไลน์ และทดสอบความรู้ COVID-19 จาก กศน.ชลบุรี อบรมฟรีมีเกียรติบัตร ทำผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร

 13. แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น วิธีการป้องกัน และรับมือเกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทำผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร

   • ทำข้อสอบวิธีการป้องกันและรับมือเกี่ยวกับโรคติดต่อติดเชื้อโควิดของชัยภูมิผ่านแล้วจะโหลดเกียรติบัตรได้จากไหน

 14. ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส (หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทำผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร

 15. ทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย โรงเรียนศรีใครวิทยา ผ่านแล้วได้23เต็ม25 แต่ไม่ได้เกียรติบัตรค่ะ

 16. แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย โรงเรียนศรีใครวิทยา ทำหลายรอบแล้วไม่เห็นได้เกียรติบัตร

 17. ทำแบบทดสอบหลักสูตรการบริการจัดการผลการเรียนด้วยระบบ​​ School MIS
  โดย โรงเรียนบ้านบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต1 เมื่อวันี่ 9 เมษายน 2563 ทำผ่านแล้ว
  แต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรค่ะ

 18. การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 โดยดร. อภิชาติ อนุกูลเวชทำผ่านแล้วไม่เห็นได้รับเกียรติบัตร18/20

 19. อบรมออนไลน์และทำแบบทดสอบหัวข้อที่ 24 ของ รร.พิไกรวิทยา ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร ไม่ทราบว่าโหลดที่ไหนคะ

 20. ความรู้พื้นฐานลูกเสือโลก โดยสโมสรลูกเสือเม็งรายมหาราช ยังไม่ได้เกียรติเลยค่ะ

 21. แบบทดสอบหลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ทดสอบแล้วยังไม่ได้เกียรติบัตรเลยค่ะ

 22. การวัดประเมินผลทักษะด้าน ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ……..ทดสอบผ่านแล้วยังไม่ได้เกียรติบัตรเลยค่ะ

 23. แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น วิธีการป้องกัน และรับมือเกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทำผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร
  การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ ดร. อภิชาติ อนุกูลเวช ผ่านแล้ว แต่ไม่ได่รับเกียรติบัตร

 24. ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส (หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทำผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร

 25. ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส (หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทำผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร

 26. ทดสอบความรู้เรื่อง Verb to be ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1ไว้เมื่อวันที่ 16 เมษายน2563 ได้คะแนนเต็ม ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยค่ะ

 27. ทำแบบทดสอบ รายการ 39 การอบรมเกี่ยวกับ COVID-19 ของ ม.ขอนแก่น ได้ 80% แต่ไม่มีเกียรติบัตรส่งมาให้ที่เมล์เลย

 28. ทำแบบทดสอบ รายการที่ 19 การอบรมเกี่ยวกับ Covid-19 ของ สพป.สระบุรี เขต 2 ผ่านแล้ว แต่ไม่มีเกียรติบัตรส่งมาที่เมล์ให้เลยค่ะ

 29. ไม่เข้าใจว่าในเมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์แล้วทำไม่ไม่มีส่งทาง E Mail (บางรร. ซึ่งเป็นส่วนมาก) แต่ต้องขอขอบคุณบางรร.ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก็ส่งทาง E Mail ทันที, และขอชื่นชม สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 ได้เกียรติบัตรทุกหลักสูตรเลยค่ะ

 30. อบรม Active Learning ผ่านแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร ผู้เปิดหลักสูตรให้ mail ในกรณีที่ไม่ได้รับ ติดต่อไปปรากฎว่าไม่พบที่อยู่ที่แจ้งไว้

  • อบรม Active Learning ผ่านเกณฑ์ไม่เห็นแจ้งเกียรติบัตรผ่านมาที่เมล์เลยครับ

 31. ทำแบบทดสอบ วันที่ 17/04/63 ผ่าน ดังนี้
  – Basic Daily Life English ของวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
  – แบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ ของ สพป.อุบล เขต 2 ได้คะแนนเต็ม 2-3 รอบ
  – การวัดประเมินผลทักษะการเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy) ของ สพม.เขต 42
  ก็ยังไม่ได้รับเมล์เกียรติบัตรเลยค่ะ

 32. อบรมของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ตั้งแต่เช้า 3 ครั้งแล้ว ยังไม่ได้เกียรจติบัตรเลยซักใบ

 33. ยังไม่ได้เกียรติบัตรเลยค่ะ อบรมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 อ่านอย่างตั้งใจเลย คะแนนออกมา 14/20 คิดเป็น 70% แต่ยังไม่ได้ค่ะ คือต้องรอซักพักถึงจะส่งมาใช่มั้ยคะ

 34. แบบทดสอบความรู้เบื้อต้น วิธีการป้องกันและรับมือเกี่ยวกับ โรคตืดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19) สพป ชัยภูมิ เขต 1 ผ่านแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยค่ะ ดูที่ mail ก็ไม่มี

 35. อบรมของ สพป.มหาสารคาม เขต 1 หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น Covid -19 / และมหาวิทยาลัยสารคาม หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ แต่ไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยค่ะ

 36. กศน.มุกดาหาร มีหลายหลักสูตรครับ ทำเสร็จผ่านเกณฑ์ ส่งเกียรติบัตรทางเมล์ทันที

 37. ทำแบบทดสอบการวัดประเมินผลทักษะด้าน ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยค่ะ

 38. ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ภาพปริศนา ยังไม่แจ้งทางเมล และยังไม่ได้รับเกียรตบัตรค่ะ

 39. ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ภาพปริศนา ยังไม่แจ้งทางเมล และยังไม่ได้รับเกียรตบัตรค่ะ

 40. ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ภาพปริศนา ยังไม่แจ้งทางเมล และยังไม่ได้รับเกียรติบัตรค่ะ

 41. ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องหารคิดแยกแยะระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) ทำผ่านแล้วแต่ไม่ชื่อทั้งที่ได้คะแนนเกิน80%ทำวันที่ 12 พ.ค.

 42. ได้เข้าไปทดสอบวัดความรู้หลายหลักสูตร เวลา ขอดูคะแนนผ่านเกิน80 แต่ไม่ได้เกียรติบัตรเช่น
  1.หลักสูตร Active Learning สพม.33 และ สพป.ยโสธร 2 ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ให้ติดต่อ tatawoot@cyp.ac.th ติดต่อไม่ได้
  2. หลักสูตรศตวรรษที่ 21 ของ สพป.อดรธานี 4
  3.หลักสูตรความรู้เบื้องต้นภษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรมของการอาชีพบางสะพาน
  4.หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องการคิดแยกแยะระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)
  5.หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องการคิดแยกแยะระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ไม่แน่ใจหน่วยงานที่จัดหลักสูตร แต่ข้อสอบเป็นภาพโดยส่วยใหญ่ข้อที่ 1 ภาพแม่นาคอุ้มลูกขายพวงมาลัยที่ไฟแดง บางข้อภาพคนแวะซื้อมะพร้าวริมทางหลาง บางภาพชาวต่างชาติขายโรตี

 43. ทำแบบทดสอบออนไลน์ “วิถี New Normal ชีวิตปกติวิถีใหม่” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้ 85 คะแนนผ่านยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยครับ และ วัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดและแบบทดสอบการพูดสรุปความเรื่องที่ฟังและดู ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยครับ

 44. ขออนุญาตสอบถามว่า ทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องการพัฒนาหลักสูตรผ่านแต่ทำไมไม่ได้เกียรติบัติคะ ขอบคุณค่ะ

 45. ทำแบบทดสอบผ่านเรื่องความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1เมื่อไหร่ได้เกียรติบัตรคะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่