อบรมออนไลน์ ทดสอบออนไลน์ ช่วงกักตัว COVID-19 มีที่ไหนบ้าง รวมไว้ที่นี่
อบรมออนไลน์ ทดสอบออนไลน์ ช่วงกักตัว COVID-19 มีที่ไหนบ้าง รวมไว้ที่นี่

รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์-ทดสอบออนไลน์ ช่วงกักตัว COVID-19 มีที่ไหนบ้าง รวมไว้ที่นี่ แล้วทางเว็บไซต์ ครูอาชีพ ดอทคอมจะทยอยอัพเดตให้เรื่อย ๆ นะครับ

*** บางเว็บไซต์อาจเข้าไม่ได้เนื่องจากคนลงทะเบียนเต็ม กรุณารอวันถัดไปนะครับ เว็บไซต์ครูอาชีพดอทคอมไม่ได้เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์แต่เพียงรวบรวมมาให้คุณครู เพื่อความสะดวดเท่านั้น ***

คลิกที่นี่เพื่อดูหลักสูตรใหม่ๆ ได้เลยครับ

1. อบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 พร้อมใบประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 90790172_1589813524514526_1581326487879942144_o.jpg
2. อบรมออนไลน์ เรื่อง Digital Literacy จาก สพม. 42 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 90707943_1590567614439117_5270465853387702272_n.jpg
3. อบรมออนไลน์ และทดสอบความรู้ COVID-19 จาก กศน.ชลบุรี อบรมฟรีมีเกียรติบัตร (รับวันละ 1500 คน) คลิกที่นี่อบรมออนไลน์ และทดสอบความรู้ COVID-19 จาก กศน.ชลบุรี อบรมฟรีมีเกียรติบัตร (รับวันละ 1500 คน)
4. การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 มีเกียรติบัตร จากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ cer4-1.jpg
5. การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช คลิกที่นี่ |ศึกษาใบความรู้ที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91069785_3286442184717235_8375949726356340736_o.jpg
6. การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ เริ่มเล่น SafeInternetForKid.com  คลิกที่นี่ | พิมพ์ใบประกาศนียบัตร (Certificate) คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91176655_1316098355266141_621299996125298688_n.jpg
7. วัดความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ ไวรัส covid-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมร้อยเอ็ด คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-82-1024x540.png
8. อบรมออนไลน์ การเข้าใจดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ unnamed-1-1024x759.png
9.ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส (หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 8D8F007C-F68E-4E8A-BE6B-64E4F39218DD-1024x724.jpeg
10. โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบผ่าน80%ได้เกียรติบัตร คลิกที่นี่
* ปิดระบบทำแบบทดสอบ พิมพ์เกียรติบัตรที่นี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91432185_538178316835375_6205570668558286848_n.jpg
11. ทดสอบออนไลน์หลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโควิด-19 โดย สพป.สระบุรี เขต 2 (http://gg.gg/sri2-testcovid-19)    รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ unnamed-2-1024x746.png
12. หลักสูตรทักษะความเข้าใจและการใช้ Digital Literacy ในระบบออนไลน์  โดยสพป.สระบุรี เขต 2 (http://gg.gg/sri2-test-dl)รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ unnamed-3-1-1024x697.png
13. แบบทดสอบการวัดประเมินผลทักษะ วิทยาการคำนวณ โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 2 (คลิกที่นี่)รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Screen-Shot-2563-04-02-at-01.00.20.jpg
14. อบรมออนไลน์ ฟรี การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ มีเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คลิกที่นี่)รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91309959_152537272917730_652707575837491200_n.jpg
15. หลักสูตรแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19โ
โดย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) (คลิกที่นี่)
16. หลักสูตรการบริการจัดการผลการเรียนด้วยระบบ​​School MIS
โดย โรงเรียนบ้านบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต1 (คลิกที่นี่)
17. หลักสูตร ““ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548”” โดยโรงเรียนโนนเทพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (คลิกที่นี่)รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ unnamed-1024x738.jpg
18. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนา กศน.อำเภอพนา สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ (คลิกที่นี่)รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ กศนพนา-1024x709.jpg
19. บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างชั้นเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom อบรมเสร็จได้รับเกียติบัตร (คลิกที่นี่)รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91145378_2556097457830062_2639972940648546304_o-1024x795.jpg
20. แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์ 80% โดย สพป.ชัยภูมิเขต 1 (คลิกที่นี่)รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 69573241-130A-4211-A59A-98808620D315-1024x725.jpeg
21. ทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน จาก กศน.อำเภอวัดเพลง คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 35170435-6D87-45B6-A050-193228C0FB9D.jpeg
22.หลักสูตรการทดสอบความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและนักบริหารการศึกษาอำเภอหนองหาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 คลิกที่นี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91966619_115104236805048_4309287554483486720_o-1024x723.jpg
23.แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น วิธีการป้องกัน และรับมือเกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 คลิกที่นี่ | แบบฟอร์มเปล่าเกียรติบัตรรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ SharedScreenshot-1-1024x741.jpg
24. แบบทดสอบออนไลน์การนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติ คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91297006_10207167860272389_3514699913025814528_o-1-1024x729.jpg
25. อบรมออนไลน์ เรื่อง Active Learning โดยโรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป.ยโสธร เขต 2 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92023750_1332826503585846_2291454155807522816_o.jpg
26.สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 เปิดอบรมออนไลน์ 11 หลักสูตร ทำข้อทดสอบผ่าน 75 % ได้วุฒิบัตรการอบรมด้วยระบบออนไลน์ คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Untitled-1-1-1024x731.jpg
27. ทดสอบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)และการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91728793_2994514993904162_6069975346977964032_o-1024x724.jpg
28. ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560 โรงเรียนพนมสารคาม คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-28.png
29. ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกมต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) โดยจัดทำโดย สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-29.png
30. แบบทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สพป.อุบลราชธานีเขต 2 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-30.png
31. ทดสอบเรื่องทฤษฏีดนตรีไทยเบื้องต้น โดย Kru Pipe Music Krabi PAO School คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-31.png
32. การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา โดย โรงเรียนวัดนาตาขวัญ คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-32.png
33. คำถามส่งเสริมการอ่าน ไข่พระอาทิตย์ ก่อนตอบคำถาม กรุณาอ่าน e-book ไข่พระอาทิตย์ ก่อนตอบคำถาม ค่ะ >> https://bit.ly/2WPpViR ทำแบบทดสอบ 6 ข้อ คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-33.png
34. การทดสอบความรู้ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-34.png
35. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไวรัส COVID-19 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)  คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-35.png
36. หลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-36.png
37.แบบทดสอบโคโรนาไวรัส 2019 (COVID – 19) โดยโรงเรียนวัดดอนสัก คลิกที่นี่ | ไม่ได้เกียรติบัตร คลิกที่นี่
38.แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง โดยโรงเรียนสวนศรีวิทยา คลิกที่นี่
39.แบบทดสอบการคิดขั้นสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92251503_2999494040072924_4594193089077182464_n-1.jpg
40.การวัดประเมินผลทักษะด้าน ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี ดิจิทัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92142785_2999453283410333_713249151374065664_n.jpg
41.แบบทดสอบ หลักสูตรฝึกอบรมและการเรียนออนไลน์ เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ทำแบบทดสอบรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Certificate-for-นายธีระชัย-ใจใส-for-_ข้อมูลผู้ตอบแบบทดสอบออนไลน์__01111-1024x724-1.jpg
42. แบบทดสอบออนไลน์. การทดสอบประเมินความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ google application ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนสิงห์บุรี คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ อบรมสิงห์บุรี.jpg
43.แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องความรู้เรื่องอาเซียนศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92438663_1334553666746463_4816954016015581184_o.jpg
44.ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 จากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม คลิกที่นี่ รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92020188_1334506853417811_6332980791789748224_o.jpg
45.การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 โดย กศน.จ.สงขลา คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92172381_1334505533417943_7576835816433909760_o.jpg
46.ความรู้พื้นฐานลูกเสือโลก โดยสโมสรลูกเสือเม็งรายมหาราช คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92129153_1334495640085599_25794757535989760_o.jpg
47. ระบบการทดสอบความรู้เบื้องต้น COVID-19 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ unnamed-2.jpg
48. แบบทดสอบการพูดสรุปความเรื่องที่ฟังและดู โดย คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91790195_1334238283444668_6278820043006410752_n.jpg
49. แบบทดสอบความรู้ออนไลน์เรื่องการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก(กรับวิทยาทาน) คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92831430_1334231973445299_8896101627753136128_o.jpg
50.ทดสอบความรู้เรื่องความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต โดยวิทยาลับเทคนิคจันทบุรี คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 91886169_1334222740112889_7160043668814954496_o.jpg
51.ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE คลิกที่นี่ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
52.แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับจังหวัดยะลา สพป.ยะลา เขต 2 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92055246_3028218547217532_6249494792288337920_o-1024x724.jpg
53.แบบทดสอบวัดประเมินผลหลักสูตรงานวิจัยในชั้นเรียน โดยศูนย์ฝึกอบรม Experttraining คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92219045_3028103253895728_6986370983959461888_o.jpg
54.แบบทดสอบความรู้ เรื่อง แฟนพันธุ์แท้โควิด 19 กับ TO BE YRU คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92138773_3025696020803118_7571356284272771072_o-1024x768.jpg
55. การวัดและประเมินผล หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) โดย สพป.สุรินทร์เขต 3 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92141510_3024014957637891_829135761386242048_o.jpg
56. แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย โรงเรียนศรีใครวิทยา คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92693519_3025908137448573_5549403157261451264_o.jpg

รวมลิงก์ เว็บไซต์อบรมออนไลน์-ทดสอบออนไลน์ ช่วงกักตัว COVID-19 (2)

รวบรวมมาจากหลายๆ เพจในเฟชบุ้คครับ เว็บไซต์ ครูอาชีพดอทคอม ขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วยครับ

แจ้งให้ทราบครับ ครูอาชีพดอทคอม ไม่ได้จัดทำระบบการทำแบบทดสอบหรือการอบรมออนไลน์ขึ้นมา เราเพียงนำเสนอระบบเรียนออนไลน์ต่างๆ มาให้ได้ศึกษาการอบรมออนไลน์ หรือทดสอบออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจ

ระบบต่างๆที่ผู้จัดทำแบบทดสอบขึ้นมา ส่วนมากทำใน Google Drive และมีข้อจำกัดอยู่มากเช่นกัน เนื่องจากหลักสูตรส่วนมาก เช่นแบบทดสอบ สร้างจากระบบที่จำกัดจำนวนคนในการเข้าแต่ละวัน ซึ่งสูงสุดคือ 1,500 คน ถ้าเต็มแล้วจะต้องปิดระบบอัตโนมัติ ระบบการส่งเกียรติบัติสามารถส่งให้ได้เพียง 100 คนต่อวัน

60 ความคิดเห็น

 1. แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์ 80% โดย สพป.ชัยภูมิเขต 1 ทำแบบทดสอบผ่านแล้วยังไม่ได้รับเกียรติบัตรค่ะ

  • ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย โรงเรียนศรีใครวิทยา เลยค่ะ

 2. ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส (หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) ทำแบบทดสอบผ่านแล้วยังไม่ได้เกียรติบัตรค่ะ

 3. แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น วิธีการป้องกัน และรับมือเกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผ่านแล้วยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยค่ะ กรุณาส่งมาด้วยค่ะ

 4. แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น วิธีการป้องกัน และรับมือเกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากเครือข่าย การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ผ่านแล้วยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยค่ะ กรุณาส่งมาด้วยค่ะ /แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น วิธีการป้องกัน และรับมือเกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.กทม ผ่านแล้วยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยค่ะ กรุณาส่งมาด้วยค่ะ

 5. ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องหารคิดแยกแยะระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) ทำผ่านแล้วแต่ไม่สามารถดาวโหลดเกียรติบัตรได้คับ

 6. หลักสูตรการวัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทำแบบทดสอบผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้เกียรติบัตรครับ

 7. อมรมหลักสูตร” ต้านทุจริตศึกษา ของสพม.33 ” ทำแบบทดสอบแล้ว ได้ 10คะแนนเต็ม และหลักสูตร ” การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของ ม. มหาสารคาม ยังไม่ได้ใบประกาศเลยค่ะ ชื่อ นางณิฎฌานันท์ รัตนรังสฤษฏ์

 8. […] ใครยังไม่ทำแบบทดสอบเก่าที่เคยลงไว้ คลิกที่นี่ รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์-ทดสอบออนไลน… […]

 9. ทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย โรงเรียนศรีใครวิทยาผ่านเมื่อวาน และวันนี้ เพราะคิดว่าทำผิดหลักเกณฑ์ ทำไมไม่ส่งเกียรติบัตรมาให้ละคะ

 10. หลายวันแลัว ได้ทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย โรงเรียนศรีใครวิทยา ผ่านแล้ว แต่ไม่ได้เกียรติบัตรค่ะ

 11. 1.การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  2.หลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
  3. การทดสอบความรู้ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
  4.ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  5.หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  และอีกหลายอย่างค่ะจำไม่ได้แล้ว “ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเลย” บางตัวนะคะ สอบไปหลายรอบก็ยังไม่ได้สักรอบ

  • เหมือนกันเลยค่ะ ทำแบบทดสอบผ่านหลายใบแต่ไม่ได้รับเกียรติบัตรสักอันเลยค่ะ เช็คอีเมลทุกวันเลย

 12. อบรมออนไลน์ และทดสอบความรู้ COVID-19 จาก กศน.ชลบุรี อบรมฟรีมีเกียรติบัตร ทำผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร

 13. แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น วิธีการป้องกัน และรับมือเกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทำผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร

   • ทำข้อสอบวิธีการป้องกันและรับมือเกี่ยวกับโรคติดต่อติดเชื้อโควิดของชัยภูมิผ่านแล้วจะโหลดเกียรติบัตรได้จากไหน

 14. ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส (หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทำผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร

 15. ทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย โรงเรียนศรีใครวิทยา ผ่านแล้วได้23เต็ม25 แต่ไม่ได้เกียรติบัตรค่ะ

 16. แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย โรงเรียนศรีใครวิทยา ทำหลายรอบแล้วไม่เห็นได้เกียรติบัตร

 17. ทำแบบทดสอบหลักสูตรการบริการจัดการผลการเรียนด้วยระบบ​​ School MIS
  โดย โรงเรียนบ้านบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต1 เมื่อวันี่ 9 เมษายน 2563 ทำผ่านแล้ว
  แต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรค่ะ

 18. การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 โดยดร. อภิชาติ อนุกูลเวชทำผ่านแล้วไม่เห็นได้รับเกียรติบัตร18/20

 19. อบรมออนไลน์และทำแบบทดสอบหัวข้อที่ 24 ของ รร.พิไกรวิทยา ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร ไม่ทราบว่าโหลดที่ไหนคะ

 20. แบบทดสอบหลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ทดสอบแล้วยังไม่ได้เกียรติบัตรเลยค่ะ

 21. การวัดประเมินผลทักษะด้าน ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ……..ทดสอบผ่านแล้วยังไม่ได้เกียรติบัตรเลยค่ะ

 22. แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น วิธีการป้องกัน และรับมือเกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทำผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร
  การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ ดร. อภิชาติ อนุกูลเวช ผ่านแล้ว แต่ไม่ได่รับเกียรติบัตร

 23. ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส (หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทำผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร

 24. ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส (หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทำผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร

 25. ทดสอบความรู้เรื่อง Verb to be ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1ไว้เมื่อวันที่ 16 เมษายน2563 ได้คะแนนเต็ม ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยค่ะ

 26. ทำแบบทดสอบ รายการ 39 การอบรมเกี่ยวกับ COVID-19 ของ ม.ขอนแก่น ได้ 80% แต่ไม่มีเกียรติบัตรส่งมาให้ที่เมล์เลย

 27. ทำแบบทดสอบ รายการที่ 19 การอบรมเกี่ยวกับ Covid-19 ของ สพป.สระบุรี เขต 2 ผ่านแล้ว แต่ไม่มีเกียรติบัตรส่งมาที่เมล์ให้เลยค่ะ

 28. ไม่เข้าใจว่าในเมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์แล้วทำไม่ไม่มีส่งทาง E Mail (บางรร. ซึ่งเป็นส่วนมาก) แต่ต้องขอขอบคุณบางรร.ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก็ส่งทาง E Mail ทันที, และขอชื่นชม สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 ได้เกียรติบัตรทุกหลักสูตรเลยค่ะ

 29. อบรม Active Learning ผ่านแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร ผู้เปิดหลักสูตรให้ mail ในกรณีที่ไม่ได้รับ ติดต่อไปปรากฎว่าไม่พบที่อยู่ที่แจ้งไว้

 30. ทำแบบทดสอบ วันที่ 17/04/63 ผ่าน ดังนี้
  – Basic Daily Life English ของวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
  – แบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ ของ สพป.อุบล เขต 2 ได้คะแนนเต็ม 2-3 รอบ
  – การวัดประเมินผลทักษะการเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy) ของ สพม.เขต 42
  ก็ยังไม่ได้รับเมล์เกียรติบัตรเลยค่ะ

 31. ยังไม่ได้เกียรติบัตรเลยค่ะ อบรมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 อ่านอย่างตั้งใจเลย คะแนนออกมา 14/20 คิดเป็น 70% แต่ยังไม่ได้ค่ะ คือต้องรอซักพักถึงจะส่งมาใช่มั้ยคะ

 32. แบบทดสอบความรู้เบื้อต้น วิธีการป้องกันและรับมือเกี่ยวกับ โรคตืดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19) สพป ชัยภูมิ เขต 1 ผ่านแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยค่ะ ดูที่ mail ก็ไม่มี

 33. อบรมของ สพป.มหาสารคาม เขต 1 หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น Covid -19 / และมหาวิทยาลัยสารคาม หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ แต่ไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยค่ะ

 34. ทำแบบทดสอบการวัดประเมินผลทักษะด้าน ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยค่ะ

 35. ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ภาพปริศนา ยังไม่แจ้งทางเมล และยังไม่ได้รับเกียรตบัตรค่ะ

 36. ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ภาพปริศนา ยังไม่แจ้งทางเมล และยังไม่ได้รับเกียรตบัตรค่ะ

 37. ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ภาพปริศนา ยังไม่แจ้งทางเมล และยังไม่ได้รับเกียรติบัตรค่ะ

 38. ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องหารคิดแยกแยะระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) ทำผ่านแล้วแต่ไม่ชื่อทั้งที่ได้คะแนนเกิน80%ทำวันที่ 12 พ.ค.

 39. ได้เข้าไปทดสอบวัดความรู้หลายหลักสูตร เวลา ขอดูคะแนนผ่านเกิน80 แต่ไม่ได้เกียรติบัตรเช่น
  1.หลักสูตร Active Learning สพม.33 และ สพป.ยโสธร 2 ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ให้ติดต่อ tatawoot@cyp.ac.th ติดต่อไม่ได้
  2. หลักสูตรศตวรรษที่ 21 ของ สพป.อดรธานี 4
  3.หลักสูตรความรู้เบื้องต้นภษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรมของการอาชีพบางสะพาน
  4.หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องการคิดแยกแยะระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)
  5.หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องการคิดแยกแยะระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ไม่แน่ใจหน่วยงานที่จัดหลักสูตร แต่ข้อสอบเป็นภาพโดยส่วยใหญ่ข้อที่ 1 ภาพแม่นาคอุ้มลูกขายพวงมาลัยที่ไฟแดง บางข้อภาพคนแวะซื้อมะพร้าวริมทางหลาง บางภาพชาวต่างชาติขายโรตี

 40. ทำแบบทดสอบออนไลน์ “วิถี New Normal ชีวิตปกติวิถีใหม่” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้ 85 คะแนนผ่านยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยครับ และ วัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดและแบบทดสอบการพูดสรุปความเรื่องที่ฟังและดู ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยครับ

 41. ทำแบบทดสอบผ่านเรื่องความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1เมื่อไหร่ได้เกียรติบัตรคะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่