อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เลย เขต 3
อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เลย เขต 3

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เลย เขต 3

โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมรูปแบบ On Website ด้วยระบบอบรมออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

หลักสูตร การจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน *** ศึกษาเอกสารหลักสูตรฯ ทั้งหมด ก่อนทำแบบทดสอบ ***

กรุณาศึกษาเนื้อหาก่อนทำแบบทดสอบ https://sites.google.com/ovec.moe.go.th/2566onwebsite-loei3/16%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%99?authuser=0

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เลย เขต 3
อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เลย เขต 3 2

*** ลิงค์ระบบสืบค้นเกียรติบัตรออนไลน์ หลักสูตรอบรมรูปแบบ On Website 2566***

เมื่อผ่านการทดสอบสามารถตรวจสอบคะแนน และโหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ขอบคุณที่มา : สพป.เลย เขต 3

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่