ด่วน!! เอ็กโก กรุ๊ป เปิด “หลักสูตรครูพลังงานออนไลน์ รหัสหลักสูตร 64038” รุ่นที่ 2-4 อบรมฟรี สมัครวันนี้ - 30 มิถุนายน 2565 รับเกียรติบัตรจำนวน 20 ชั่วโมง (เริ่มอบรมวันที่ 4 กรกฎาคม – 4 กันยายน 2565)
ด่วน!! เอ็กโก กรุ๊ป เปิด “หลักสูตรครูพลังงานออนไลน์ รหัสหลักสูตร 64038” รุ่นที่ 2-4 อบรมฟรี สมัครวันนี้ - 30 มิถุนายน 2565 รับเกียรติบัตรจำนวน 20 ชั่วโมง (เริ่มอบรมวันที่ 4 กรกฎาคม – 4 กันยายน 2565)

ด่วน!! เอ็กโก กรุ๊ป เปิด “หลักสูตรครูพลังงานออนไลน์ รหัสหลักสูตร 64038” รุ่นที่ 2-4 อบรมฟรี สมัครวันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 รับเกียรติบัตรจำนวน 20 ชั่วโมง (เริ่มอบรมวันที่ 4 กรกฎาคม – 4 กันยายน 2565)

เอ็กโก กรุ๊ป เปิดอบรมออนไลน์ “หลักสูตรครูพลังงานออนไลน์” รุ่นที่ 2-4 ฟรี มุ่งสร้าง “ครูพลังงาน” ส่งเสริมทักษะการสอนและสร้างการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วย Digital Learning เพื่อพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” เป็นสื่อกลางสำหรับอบรมครูออนไลน์ รหัสหลักสูตร 64038 หลักสูตรนับชั่วโมงได้ จำนวน 20 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเนื้อหาที่ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในเยาวชน ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพพลเมืองและการเรียนรู้ในรูปแบบนิวนอมอล สามารถนำชั่วโมงการฝึกอบรมไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับวิทยฐานะได้

ครูและอาจารย์ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมรุ่นที่ 2-4 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 ที่แบบฟอร์มตามลิงก์นี้ หรือสแกน QR Code ในภาพ โดยจะเริ่มอบรมวันที่ 4 กรกฎาคม – 4 กันยายน 2565

ด่วน!! เอ็กโก กรุ๊ป เปิด “หลักสูตรครูพลังงานออนไลน์ รหัสหลักสูตร 64038” รุ่นที่ 2-4 อบรมฟรี สมัครวันนี้ - 30 มิถุนายน 2565 รับเกียรติบัตรจำนวน 20 ชั่วโมง (เริ่มอบรมวันที่ 4 กรกฎาคม – 4 กันยายน 2565)
ด่วน!! เอ็กโก กรุ๊ป เปิด “หลักสูตรครูพลังงานออนไลน์ รหัสหลักสูตร 64038” รุ่นที่ 2-4 อบรมฟรี สมัครวันนี้ - 30 มิถุนายน 2565 รับเกียรติบัตรจำนวน 20 ชั่วโมง (เริ่มอบรมวันที่ 4 กรกฎาคม – 4 กันยายน 2565) 3

หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วย Digital Learning ในการพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม”  จัดโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป
 – รับสมัครระหว่างวันที่  2ุ6-30 มิถุนายน 2565   รุ่นละ 100 คน รวม 300 คน
 – เปิดอบรมวันที่  4 กรกฏาคม – 4 กันยายน 2565
 – ประกาศผลการรับสมัคร วันที่   1 กรกฎาคม โดยการแจ้งทางอีเมล์ โดยขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก Reply อีเมล์กลับมาเพื่อยืนยันการสมัคร หากไม่ยืนยัน ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 – อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และมีใบประกาศนียบัตรมอบให้ผู้จบการฝึกอบรมตามเงื่อนไข

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ด่วน!! เอ็กโก กรุ๊ป เปิด “หลักสูตรครูพลังงานออนไลน์ รหัสหลักสูตร 64038” รุ่นที่ 2-4 อบรมฟรี สมัครวันนี้ - 30 มิถุนายน 2565 รับเกียรติบัตรจำนวน 20 ชั่วโมง (เริ่มอบรมวันที่ 4 กรกฎาคม – 4 กันยายน 2565) 4

รายละเอียดหลักสูตร

ลงทะเบียนอบรมคลิกที่นี่

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ดังมีรายละเอียดตามข้อมูลเว็บไซต์ https://www.egco.com/uploads/finder/files/PDPA-t_signed.pdf 

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด ตัวอย่าง รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เครดิตไฟล์ ครูวรยา อองภา
บทความถัดไปราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่