สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตรการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้ ใบไม้รอบตัว อบรมและรับวุฒิบัตรฟรี! 13 ชั่วโมง เปิดลงทะเบียน 25 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2565
สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตรการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้ ใบไม้รอบตัว อบรมและรับวุฒิบัตรฟรี! 13 ชั่วโมง เปิดลงทะเบียน 25 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2565

สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตรการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้ ใบไม้รอบตัว อบรมและรับวุฒิบัตรฟรี! 13 ชั่วโมง เปิดลงทะเบียน 25 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2565

ปลายเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ สสวท. เชิญชวนคุณครูปฐมวัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้ ใบไม้รอบตัว ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยอบรมผ่านระบบอบรมครู สสวท. https://teacherpd.ipst.ac.th/
เปิดลงทะเบียน : วันที่ 25 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2565
ระยะเวลาการอบรม : ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 16 กันยายน พ.ศ. 2565

(ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้ารับการอบรมได้ตามเวลาที่สะดวกภายในระยะเวลาที่กำหนด) จำนวนชั่วโมงการอบรม : 13 ชั่วโมง (รับชมคลิปการอบรม ฝึกปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และทำแบบทดสอบหลังเรียน)

สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตรการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้ ใบไม้รอบตัว อบรมและรับวุฒิบัตรฟรี! 13 ชั่วโมง เปิดลงทะเบียน 25 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2565
สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตรการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้ ใบไม้รอบตัว อบรมและรับวุฒิบัตรฟรี! 13 ชั่วโมง เปิดลงทะเบียน 25 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย และสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียน

คุณสมบัติ/เงื่อนไขของผู้เข้ารับการอบรม :

  • เป็นคุณครูปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล) บุคลากรทางการศึกษาในระดับปฐมวัย หรือผู้ที่สนใจ
  • มีความสนใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
  • สามารถเข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และเข้าร่วมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ลักษณะการอบรม :

ศึกษาเนื้อหาออนไลน์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้ ใบไม้รอบตัว ในระบบอบรมครู https://learn.teacherpd.ipst.ac.th/courses โดยมีการนัดพบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เพื่อสะท้อนการเรียนรู้ระหว่างเรียนและนำเสนอผลงาน
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เพื่อสะท้อนการเรียนรู้หลังเรียนและผลการนำไปใช้ในชั้นเรียน

การรับวุฒิบัตร

สามารถ Download วุฒิบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง เมื่อเรียนจบหลักสูตรโดยมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน (จากการรับชมคลิปการอบรม ทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน) แล้วพบกันนะคะ

ลิงก์อบรม >> https://teacherpd.ipst.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> ปฐมวัย สสวท.

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2565 ได้คะแนน 70 คะแนนขึ้นไป ดาวโหลดรับเกียติบัตรได้ทันที โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องน่ารู้ วันอาสาฬหบูชา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่