สสวท.เปิดลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี การใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 7 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 เรียนจบผ่านเกณฑ์ได้รับวุฒิบัตร 7 ชั่วโมง จาก สสวท ทันทีเมื่อเรียนจบครบเงื่อนไขการอบรม

สสวท.เปิดลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี การใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 7 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 เรียนจบผ่านเกณฑ์ได้รับวุฒิบัตร 3

ใครสนใจอบรมเกี่ยวกับการประเมิน PISA ฟังทางนี้!!

สสวท. โดยสาขาประเมินผลทางการศึกษา ขอเชิญชวนครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจด้านการประเมิน PISA หรือระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เข้ารับการอบรม “หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 256 2567

หลักสูตรอบรมประกอบด้วย 7 บทเรียน ดังนี้

บทเรียนที่ 1 โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

บทเรียนที่ 2 กรอบการประเมิน PISA

บทเรียนที่ 3 ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

บทเรียนที่ 4 ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่

บทเรียนที่ 5 การทำข้อสอบในระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่

บทเรียนที่ 6 การประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทาง PISA

บทเรียนที่ 7 การนำการประเมิน PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

สสวท.เปิดลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี การใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 7 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 เรียนจบผ่านเกณฑ์ได้รับวุฒิบัตร 4

📆 เปิดรับสมัครและอบรมออนไลน์: 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567
📝 สมัครและอบรมออนไลน์: https://ipst.me/OnlineCourse2_PISAitems
เรียนจบผ่านเกณฑ์ได้รับวุฒิบัตร

🎯 กลุ่มเป้าหมาย: ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจด้านการประเมิน PISA หรือ ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

👨‍👩‍👧‍👦 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม: ไม่จำกัดจำนวน
⏰ จำนวนชั่วโมงเรียน: 7 ชั่วโมง

📍 ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบอบรมครู สสวท.: teacherpd@ipst.ac.th
📍 ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรอบรม: ea@ipst.ac.th

ขอบคุณที่มา : Facebook สสวท. IPST Thailand

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่