ลิงก์แบบประเมิน งานสัมมนาวิชาการ เรื่องทิศทางการท่องเที่ยวและกีฬาในยุค “โลกพลิกผัน” วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 จัดโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบประเมินการจัดงานสัมมนาวิชาการแบบประเมินการจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่องทิศทางการท่องเที่ยวและกีฬาในยุค “โลกพลิกผัน”
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00– 12.00 น. จัดโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรุณาดำเนินการต่อไปนี้ เพื่อรับเกียรติบัตรรูปแบบออนไลน์
1. ดำเนินการกรอกอีเมลของท่านให้ถูกต้อง
2. ชื่อ : ให้กรอกเฉพาะชื่อเท่านั้น ห้ามกรอกคำนำหน้านาม
3. นามสกุล : ให้กรอกเฉพาะนามสกุลเท่านั้น

รูปแบบเกียรติบัตรที่ได้รับ: ตำแหน่งทางวิชาการหรือคำนำหน้านาม ->ชื่อ->สกุล

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์แบบประเมิน งานสัมมนาวิชาการ เรื่องทิศทางการท่องเที่ยวและกีฬาในยุค “โลกพลิกผัน” วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 จัดโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2

ทำแบบประเมินคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ไฟล์ Word – PDF ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยครูอุมาพร แซ่ฝ้าย
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เรียนรู้สิทธิ ส่งเสริมสุจริตในสังคม ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันที โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่