รายละเอียดเอกสารประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และช่วงเปลี่ยนผ่านด้วย ผลตาม ว17 ด้านที่ 3 (วิทยฐานะครูชำนาญการ) หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป) โดยใช้กรรมการชุดเดียวกับการประเมิน PA
รายละเอียดเอกสารประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และช่วงเปลี่ยนผ่านด้วย ผลตาม ว17 ด้านที่ 3 (วิทยฐานะครูชำนาญการ) หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป) โดยใช้กรรมการชุดเดียวกับการประเมิน PA

รายละเอียดเอกสารประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และช่วงเปลี่ยนผ่านด้วย ผลตาม ว17 ด้านที่ 3 (วิทยฐานะครูชำนาญการ) หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป) โดยใช้กรรมการชุดเดียวกับการประเมิน PA

รายละเอียดเอกสารการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครู สายงานการสอน โรงเรียนบางละมุง

1. การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

1.1 ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/ส) ที่ผู้อำนวยการเห็นชอบ จำนวน 1 ชุด

1.2 แบบประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA2/ส) จำนวน 3 ชุด

1.3 แบบสรุปผลประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA3/ส) จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ ให้ลงวันที่ ณ วันประเมินจริง และ PA3/ส ต้องสแกนเป็นไฟล์ PDF สำหรับอัพโหลดเข้าระบบ DPA

2. กรณียื่นแบบเปลี่ยนผ่าน ว17 + PA

ให้เตรียมเอกสารตามข้อ 1 และเพิ่มเอกสารต่อไปนี้

2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะ ก.ค.ศ.3 หรือ ก.ค.ศ3/1 (แล้วแต่กรณี) โดยแนบภาคผนวกให้สมบูรณ์ จำนวน 3 ชุด

2.2 แบบบันทึกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.11/1.1 จำนวน 3 ชุด

3. กรณียื่นแบบเปลี่ยนผ่าน ว21 + PA

ให้เตรียมเอกสารตามข้อ 1 และส่วนของผลตาม วฐ 2 ตัวจริง จำนวน 2 ปีการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์จะใช้ตอนยื่นคำของประเมินวิทยฐานะ

รายละเอียดเอกสารประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และช่วงเปลี่ยนผ่านด้วย ผลตาม ว17 ด้านที่ 3 (วิทยฐานะครูชำนาญการ) หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป) โดยใช้กรรมการชุดเดียวกับการประเมิน PA
รายละเอียดเอกสารประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และช่วงเปลี่ยนผ่านด้วย ผลตาม ว17 ด้านที่ 3 (วิทยฐานะครูชำนาญการ) หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป) โดยใช้กรรมการชุดเดียวกับการประเมิน PA

ขอบคุณแนวทางจาก ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่