แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 2

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา นิติบุคคล บริษัท และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา โดยส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท โดยทั้ง 3 รางวัลจะได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่

ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า เลขที่ 75/47 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมโหวตให้กับผลงานที่ชื่นชอบ ทางเฟซบุ๊กกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม @MHESIThailand โหวตได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 มิถุนายน 2563 ประกาศผลพร้อมกับรางวัลอื่น ๆ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.mhesi.go.th) และเฟซบุ๊ก @MHESIThailand

ดาวน์โหลด

ประกาศ/ใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center 1313 โทรศัพท์ 02 333 3730 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.mhesi.go.th)

รายการคำถามและคำตอบ

1. ถาม สามารถอัญเชิญ “พระวชิระ” ที่อยู่ในตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. เดิม) มาเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์นี้ได้หรือไม่
    ตอบ ไม่ได้ แต่ผู้ออกแบบสามารถวาด “พระวชิระ” ในเชิงอุปมาอุปไมยได้ โดยไม่เห็นเป็นรูปลักษณะเดิมหรือคล้ายคลึง

2. ถาม การเลือกใช้สี ให้ใช้โทนสีม่วง สีส้ม หรือสีเหลือง อย่างน้อย 1 สี เป็นสีหลัก ทางผู้จัดการประกวดได้ระบุโค้ดสีที่ให้ใช้หรือไม่ และแต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไร
    ตอบ ไม่ได้ระบุ ทางผู้จัดการประกวดเปิดกว้างให้เลือกใช้โทนสีได้ตามแนวคิดของผู้ออกแบบ โดยให้อธิบายการเลือกใช้สีในใบสมัคร ส่วนความหมายของแต่ละสีทางผู้จัดได้อธิบายไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศแล้ว

3. ถาม ประกาศผลการตัดสินเมื่อไหร่
    ตอบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.mhesi.go.th) โดยทางคณะผู้จัดการประกวดจะติดต่อไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในใบสมัคร และจะนัดหมายให้มาร่วมพิธีมอบรางวัลตามวันเวลาที่กำหนดต่อไป

4. ถาม พิมพ์ผลงานลงบนกระดาษโฟโต้ (Photo Paper) ขนาดเท่าไหร่
    ตอบ ขนาด A4 ตามรูปแบบการนำเสนอที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ กำหนด 1 ผลงาน ต่อ 3 รูปแบบการนำเสนอ

บทความก่อนหน้านี้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอเชิญส่งเรื่องเล่า”โครงการส่งเสริมคุณครูในการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน”
บทความถัดไปเปิด 4 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID-19 ในการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่