สสวท. เปิดรับทุน สควค. ระดับปริญญาโท รอบ 2 เร่งผลิตครูวิทย์-คณิตยอดฝีมือ สมัครได้ถึง 30 มิถุนายนนี้
สสวท. เปิดรับทุน สควค. ระดับปริญญาโท รอบ 2 เร่งผลิตครูวิทย์-คณิตยอดฝีมือ สมัครได้ถึง 30 มิถุนายนนี้

สสวท. เปิดรับทุน สควค. ระดับปริญญาโท รอบ 2 เร่งผลิตครูวิทย์-คณิตยอดฝีมือ สมัครได้ถึง 30 มิถุนายนนี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 กรอบจำนวนทุน 25 ทุน ครอบคลุม 2 หลักสูตร โดยสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครจากหลักสูตรได้ดังลิงค์ที่ให้ไว้

(1) วท.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) [รายละเอียดการสมัคร]

(2) วท.ม. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) [รายละเอียดการสมัคร]

สสวท. เปิดรับทุน สควค. ระดับปริญญาโท รอบ 2 เร่งผลิตครูวิทย์-คณิตยอดฝีมือ สมัครได้ถึง 30 มิถุนายนนี้
สสวท. เปิดรับทุน สควค. ระดับปริญญาโท รอบ 2 เร่งผลิตครูวิทย์-คณิตยอดฝีมือ สมัครได้ถึง 30 มิถุนายนนี้

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดจากประกาศรับสมัครของ สสวท. โดยกรอกข้อมูลสร้างใบสมัครออนไลน์ที https://www.ipst.ac.th/unit-psmt ในเมนู “ประกาศเกี่ยวกับทุน สควค.” สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน 2566 แล้วนำไปสมัครกับหลักสูตรที่เลือกศึกษาพร้อมส่งหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน

สำหรับการเตรียมตัวสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ด้วยชุดข้อสอบประเมินความรู้วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ (สอบเพียง 1 วิชา เฉพาะวิชาเอกที่เลือกศึกษาต่อ) ผู้สนใจสมัครยังสามารถใช้กรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ สำหรับการสอบข้อเขียนทุน สควค. ป.โท ประจำปีการศึกษา 2566 ได้เช่นเดิม

ดูรายละเอียดที่ https://shorturl.asia/XHtTP หรือสอบถามที่โครงการ สควค. สสวท. อีเมล : psmt@ipst.ac.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่