คอร์สใหม่!! ทักษะความเป็นผู้นำในวัยรุ่น ฝึกกันได้อย่างไร เรียนออนไลน์ฟรี กับ Starfish Labz
คอร์สใหม่!! ทักษะความเป็นผู้นำในวัยรุ่น ฝึกกันได้อย่างไร เรียนออนไลน์ฟรี กับ Starfish Labz

คอร์สใหม่!! ทักษะความเป็นผู้นำในวัยรุ่น ฝึกกันได้อย่างไร เรียนออนไลน์ฟรี กับ Starfish Labz

ครูอาชีพดอทคอม เชิญชวนคุณครูผู้รักการเรียนรู้ มาพัฒนาตนเองกับคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี กับ Starfish Labz หลักสูตร ทักษะความเป็นผู้นำในวัยรุ่น ฝึกกันได้อย่างไร มาเรียนรู้วิธีที่จะฝึกฝนให้เด็กๆ นักเรียนมีลักษณะการเป็นผู้นำ เรียนรู้ลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดี ต้องสามารถโน้มน้าวหรือจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับแล้วเกิดพฤติกรรมที่ทำตามด้วยความยินดีและเต็มใจ ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถฝึกกันได้ เรียนฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร จาก Starfish Labz กันไปเลย

คอร์สใหม่!! ทักษะความเป็นผู้นำในวัยรุ่น ฝึกกันได้อย่างไร เรียนออนไลน์ฟรี กับ Starfish Labz 3

รายละเอียดคอร์ส

ทักษะความเป็นผู้นำในวัยรุ่นสามารถฝึกกันได้ คนที่มีภาวะผู้นำจะเป็นที่คนมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าลุกขึ้นมา “นำผู้อื่น ทำสิ่งแปลกใหม่” หรือทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจ รู้จักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ น้องๆ ควรได้รับการปลูกฝังให้มีทักษะภาวะความเป็นผู้นำตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต คอร์สนี้จะเสริมสร้าง ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การรู้จักตนเอง และการรู้จักสังคม ใช้เาลาในการเรียน 2 ชั่วโมง

Learning Outcomes

12 คุณลักษณะความเป็นผู้นำในวัยรุ่น

เรียนรู้ 12 คุณลักษณะความเป็นผู้นำในวัยรุ่นสามารถฝึกได้ผ่านทักษะชีวิต การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รวมถึงการมีพื้นที่ให้ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) การรู้คิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 2) การสร้าง ความคิดรวบยอด 3) การสื่อสาร 4) การตัดสินใจในการแก้ปัญหา 5) การทำงานเป็นทีม 6) การจูงใจ 7) การมีมนุษยสัมพันธ์ 8) การมีระเบียบวินัย 9) ความสุภาพอ่อนน้อม 10) ความรับผิดชอบ 11) ความซื่อสัตย์ 12) ความ อดทน จะทำให้วัยรุ่น สามารถแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆได้ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และถูกต้องตามกฎระเบียบของสังคม

9 หลุมพลางที่ทำให้วัยรุ่นเป็นผู้นำไม่ได้

รู้จัก 9 หลุมพลาง ที่ทำให้น้องๆ เป็นผู้นำไม่ได้ซึ่งอาจจะเกิดจาก การถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำหรือต้องทำอย่างไม่เต็มใจ

6 คำถามเช็กลิสต์ประเมินความเป็นผู้นำของตัวเองเบื้องต้น

เป็นการประเมินทักษะความเป็นผู้นำของตัวเอง (Self-Management) ด้วย 6 คำถามเช็กลิสต์ เพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองมีลักษณะความเป็นผู้นำหรือไม่

6 วิธีฝึกความเป็นผู้นำในตัวเอง

เรียนรู้ 6 วิธี ฝึกความเป็นผู้นำในตัวเองโดยต้องเปิดโอกาสให้ได้รับรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีการฝึกฝนเป็นประจำ และทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้มีความกล้า กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก เช่น กีฬาและสโมสร เป็นกิจกรรมและสถานที่ ที่ให้โอกาสน้องๆ มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ และได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี เป็นต้น ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆ ได้ฝึกการเป็นผู้นำได้ดี กิจกรรมอาสาสมัคร ถ้าหากน้องๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาต่างๆ จะช่วยให้น้องๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝนความเป็นผู้นำได้ดี เพราะเป็นกิจกรรมอาสาที่ทำด้วยใจไม่มีใครบังคับ

เรียนฟรี!! พร้อมรับเกียรติบัตร 2 ชั่วโมงจาก Starfish Lab ครับ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

คอร์สใหม่!! ทักษะความเป็นผู้นำในวัยรุ่น ฝึกกันได้อย่างไร เรียนออนไลน์ฟรี กับ Starfish Labz 4

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

บทความก่อนหน้านี้เช็คที่นี่ ลิงก์ตรวจสอบรหัสสถานศึกษา และหน่วยงานสำหรับตั้งชื่ออีเมลเพื่อเข้าใช้ระบบ DPA รหัสโรงเรียนสมัครใช้งาน DPA
บทความถัดไปลงทะเบียนอบรมฟรี!! การสร้างแผนผัง 3 มิติด้วย Icograms วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 โดยสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่